Klik op de kaft om terug te gaan

vorige detailbespreking ... De Halve Schaar (1937) volgende detail bespreking ...

Een halve schaar beantwoordt allerminst aan het doel waarvoor een compleet exemplaar in de regel wordt gebezigd. Daarom is het niet te verwachten dat het schijnbaar nutteloze voorwerp waaraan deze thriller zijn naam ontleent, in de hand van de hoofdpersoon een zinvolle rol speelt. Want deze is het die met een halve schaar een daad verricht die aan het intrigerende verhaal halverwege een beklemmende sfeer geeft. Dan komen de mysteries los. Nieuwe figuren treden aan: detective Terry Ring, die door zijn goedbedoelde onhandigheid de toekomst van zijn lieftallige protegee nogal twijfelachtig maakt... en tenslotte Ellery Queen zelf, die met zijn onnavolgbare speurderstalent het web van listig opgezette bedrieglijkheden ontrafelt. Nee, de lezer die meent na verloop van vele hoofdstukken te draad te pakken te hebben en de 'dader' er al op aankijkt, vergist zich terdege. In affaires als deze gaat het niet zonder een Ellery Queen. Neem nu Karen Leith's huis. Het gaf uit op Washington Square, een ontmoetingsplaats voor dichters en schilders. Het was lang, mager en gevuld met exotische Japanese kunstvoorwerpen. Het bevatte ook een lijk -- dat van Karen Leith.

Karen Leith was dood. Ze was wel degelijk alleen gestorven in een kleine afgelegen kamer van haar vreemde huis in Greenwich. Het was, natuurlijk, zelfmoord. Een afschuwelijk geheim had Karen lang geleden veranderd in een stille, ongelukkige vrouw. Ellery Queen was één van de weinigen die aan de zelfmoord twijfelde. Hoe meer hij Karen's verleden kon doorgronden, hoe meer hij overtuigd was van het feit dat de vrouw eigenlijk vermoord was -- gedood op de meest pientere en meest weerzinwekkende manier waarvan hij ooit getuige was. Zo ontdekt Ellery waarom zij zo gevaarlijk was voor één persoon dat ze moest sterven.

Ellery Queen wist dat Karen een dorpsfiguur was geweest...een stille, ongelukkige vrouw die kon ontsnappen aan de realiteit door zich te storten op een van haar briljante boeken. Wanneer hij Karen's verleden meer en meer doorgrond, ontdekte hij haar verschrikkelijke geheim. Hij geraakte meer en meer overtuigd dat deze vreemde vrouw, wonend in een van New York's vreemdste buurten was vermoord...maar hoe? En door wie?

"Bij de oplossing van het probleem maakt Ellery Queen zich zelf schuldig aan hetzelfde soort misdaad waarvoor hij zijn schuldige aanklaagt. Zijn laatste act voldoet gewoon niet aan de standaard die Queen-lezers gewend zijn." --  Margaret Germond,  The Evening Star,  Washington D.C.

"De manier waarop Ellery Queen, die geboren is met de gave om bijna ondoorgrondelijke plots te verzinnen, zich tijdens het schrijven heeft vastgeklampt en heeft leren schrijven, doet in Amerika denken aan de mysterieuze stijl van Agatha Christie. Het was een populair tijdverdrijf om bij het lezen van de vroege Queens taalfouten te zoeken en te vergelijken; nu er nog niet zoveel jaren zijn verstreken sinds 'The Roman Hat Mystery', kunnen we 'The Door Between' gewoon lezen als een sympathieke en goed vertelde roman. Hoedje af voor Ellery!" - Torquemada, 1937
 
The Door Between - stofkaft Stokes edition, 1937The Door Between - harde kaft Stokes edition, 1937The Door Between - stofkaft Grosset & Dunlap edition, 1937, reprintThe Door Between - harde kaft Grosset & Dunlap edition, 1937, reprint (reproductie, bevestiging vereist)The Door Between - kaft International Readers League edition, 1937
The Door Between - stofkaft Triangle Books edition, 1941-1942The Door Between - harde kaft Triangle Books edition, 1941-1942The Door Between - harde kaft Triangle Books edition, 1941-1942
The Door Between - stofkaft Tower Books (World Publishing Co.) edition T-359, Cleveland 1946 (1ste editie)The Door Between - harde kaft Tower Books (World Publishing Co.) edition T-359, Cleveland 1946 (1ste editie)
Boven links naar rechts: zowel stofkap als harde kaft voor Stokes en Grosset & Dunlap (harde kaft is een reproductie, bevestiging nodig); omslag voor International Readers League-editie.
Onder links naar rechts: stofomslag en twee varianten met harde kaft voor Triangle Books; stof en harde kaft voor Tower (World Publishing co.) (Klik op de kaften zelf om die verschillen te zien) *
 
The New York Sun, 15 januari 1937

"In "The Door Between" zet Ellery Queen zijn talent voor mystificatie en deductie aan het werk met een Oosterse achtergrond, maar dan in New York gesitueerd. Karen Leith, die haar jeugd in Japan doorbracht, heeft de wereld veroverd als romanschrijver, heeft de fictie-schrijver's hoogste eer bereikt en won de liefde van de grote arts, John McClure. Voor haar vrienden leek haar wereld perfect; maar met haar minnaar op volle zee, zijn dochter in de zitkamer van haar huis op Washington Square, sterft Karen, in de keel gestoken. De ramen zijn vergrendeld, alle deuren zijn op slot behalve diegene die leidt naar de kamer waarin Eva McClure zit totdat de onbeantwoorde telefoon de bezoeker naar de plaats van Karens dood brengt. Onvermijdelijk spitst het politieonderzoek, onder leiding van Inspecteur Queen, zich op Miss Mc Clure als de moordenaar, met een sterk vermoeden dat Terry Ring een medeplichtige is, en de taak van Ellery Queen is drieledig: de moordenaar vinden, de reden voor de moord blootleggen en de persoon identificeren die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de moord. tragedie. Dit doet hij met zijn karakteristieke vindingrijkheid en met een vrijgevigheid van plot en omstandigheden die zijn lezers een schat aan verbijstering, bedrog en listen voorschotelt waardoor alleen hij zijn weg kan banen. We kunnen rustig zeggen dat de vreemde waarheid in de zaak van Karen Leith verborgen zal blijven voor alle lezers die niet tot het einde uitlezen - en niemand die het verhaal begint zal dat nalaten."


The Telegraph, Brisbane 16 juni 1937

"Het nieuwe detectiveverhaal van Ellery Queen heeft een zeer ingenieuze climax. Nadat het mysterie van de dood van een beroemde schrijfster met schijnbare zekerheid is opgelost, laat de auteur zien dat de verklaring slechts de helft van de waarheid is. En toch heeft men het gevoel dat Karen Leith haar lot wel verdiend heeft, want het verhaal gaat vooral over haar verraderlijke behandeling van een zuster door jaren van tirannieke onderdrukking en fraude.
Men zal zien dat het verhaal ongewone facetten heeft en het wordt verteld met die vaardigheid in schrijven en plotopbouw die de vele Ellery Queen-romans zo'n aanzien hebben gegeven. Het dode lichaam van Karen Leith wordt gevonden door een temperamentvolle vriendin, Eva, onder omstandigheden die zo suggestief zijn voor haar schuld als moordenares dat zij tweemaal op het punt staat gearresteerd te worden wanneer de omstandigheden de zaak tegen haar doen wankelen. Ellery Queen, die in deze verhalen zijn eigen detective is, beschikt weer over het brein dat in staat is een uiterst verbijsterend mysterie te doorgronden, en de rust te herstellen in het gezin van een vooraanstaand, kankeronderzoeker. De dokter stond bijna aan de vooravond van zijn huwelijk met Karen toen er een tragedie tussenbeide kwam en dan begint de ontrafeling van een romantisch verhaal van vroegere jaren toen Karen en haar zuster, beiden in Japan, het middelpunt waren van sentimentele interesses, die jaloerse hartstochten deden ontvlammen die een wrede wraak inspireerden. Mr. Queen is vindingrijk geweest in het verzinnen van complicaties bij het ontrafelen van deze dramatische plot, en heeft een aangrijpend verhaal vol verrassingen geproduceerd, maar we kunnen het hem niet vergeven dat hij de gevoelige Eva amoureus in de armen heeft geworpen van een grove slangachtige privé-detective voor wie ze alleen maar gevoelens van afkeer zou moeten hebben.

 
The Door Between - kaft Mercury Mystery paperback magazine #32, 1937The Door Between - kaft pocketboek uitgave, Pocket Book N° 471, 1947 en 1948The Door Between - kaft pocketboek uitgave, Pocket Books #471, 1952, 3de druk (Tekeningen door Frank McCarthy) Zie volledige kaft bovenaan deze paginaThe Door Between - kaft pocketboek uitgave, Pocket Book, 5de druk 1964
The Door Between - kaft pocketboek uitgave, Signet T4614, 1 mei 1971The Door Between/The Devil to Pay - kaft pocketboek uitgave, Signet Double Mystery, 451-J9024, januari 1980The Door Between/The Devil to Pay - kaft pocketboek uitgave, Signet Double Mystery, 451-AE2488, 6 september 1983
In Japan, heet het boek Nippon Kashidori no Nazo aka Het Mysterie van de Japanese Gaai, en maakt aldus daar deel uit van de "Nationaliteiten" reeks (Ho-Ling).

Een nieuw invalshoek: een groot deel van het verhaal wordt verteld vanuit standpunt van één van de vrouwelijke hoofdrolspeelsters. De invloed van de magazines waarin Queen voorpubliceerde is duidelijk merkbaar in gans dit verhaal van liefdesdriehoeken en relaties. Zijn poging om de 'laagst gemene deler' onder de lezers te bereiken blijkt fataal te zijn voor het verhaal op zich. En dit ondanks Ellery's briljante oplossing(en) voor dit klassiek "gesloten kamermysterie", op zich goed uitgewerkt maar uiteindelijk ook niet in staat het verhaal te redden. Daarvoor is het teveel gebaseerd op giswerk in plaats van pure deductie. Het verhaal werd sterk gewijzigd voor de film Ellery Queen, Master Detective. Tegen deze tijd hadden de neven  S.S. Van Dine persoonlijk ontmoet en het gerucht doet de ronde dat Dannay meerdere figuren en gebeurtenissen op hem baseerde. John MacClure, "... uitgeput door een jarenlange zoektocht naar een kankerkuur, behandelt hij geld, faam en het leven zelf met dezelfde afstandelijke, bijna klinische koelheid " kan gebaseerd zijn op Van Dine (Nevins)

The Door Between - stofkaft Gollancz uitgave, 1ste uitgave, 1937The Door Between - stofkaft Gollancz uitgave, 1938The Door Between - stofkaft Gollancz uitgave, London, 1972The Door Between - kaft pocketboek uitgave, Penguin Books edition, N°1297, 1958The Door Between - kaft audiobooks
The Door Between - kaft Chivers Audio Books editie, case met 8 tapes, 1 november 1989. (Voorgelezen door Blain Fairman)The Door Between - kaft paperback uitgave, Langtail Press, Feb. 1. 2011The Door Between - kaft audiobook Blackstone Audio, Inc., voorgelezen door Mark Peckham, 1 januari 2014The Door Between - kaft paperback/eBook, JABberwocky Literary Agency, Inc, 15 feb. 2017
 
Daily Telegraph, Sydney 20 maart 1937 "Mystery of the Week: Ellery Queen reforms" door Dr. Watson Junr.

"De aanblik van een zondaar op de boetekruk moet altijd spontaan een "Hallelujah!" ontlokken. Ik verwelkom dan ook met grote geestelijke voldoening de koude stem van de magere, van pince-nez voorziene en verder smetteloze Mr. Ellery Queen als hij getuigt tot de verlichten van geest, gezeten tussen gereformeerde dronkaards, gokkers, en sneldieven. Mr. E. Queen's ondoorgrondelijke wegen waren uitgestippeld langs de zondige paden van didacticisme en pedanterie. Hij gebruikte nooit één woord als hij er twee kon gebruiken; hij gaf altijd de voorkeur aan een meerlettergrepig woord boven die irritante literaire aandoening - cursief eczeem; en hij roerde voortdurend een dikke pap van termen als "duister patroon," "mysterieus ontwerp," en "moord-esoterica," en spetterde die vettig over zijn pagina's.

MINDER HERKAUWEND

Wat jammer was. Want hij kan een goed mysterieus plot verzinnen, ook al is hij een beetje fantastisch, en hij heeft een vermogen voor een ingenieuze climax die maar al te zeldzaam is in detectivefictie sinds de ouder wordende Sherlock Holmes zich terugtrok op zijn bijenboerderij en Dorothy Sayers romantisch werd. "The Door Between' onthult echter een nieuwe en hervormde Ellery Queen - eenvoudiger, directer, minder herkauwend. Het is waar dat hij er nog steeds niet in slaagt zich voor mij als mens van vlees en bloed te ontpoppen, maar hij krijgt vorm en als hij zijn woordenboek in de vuilnisbak dumpt en het daar houdt, kan zijn hervorming wel eens de belangrijkste gebeurtenis in de mysteriefictie van 1937 blijken te zijn. Zijn laatste plot is een 'buitengewoon complexe, met een cast die Japanse bedienden, een gevangene op een zolder, twee lijken en nog een derde beloofd, een Loo-Choo gaailijst en een goede hoeveelheid bloed omvat. Het idee is een keurige variatie op het oudste thema in detectiveverhalen; de moord in de gesloten kamer. Ik vond het zeer geslepen, maar ook, vrees ik, een beetje te ingenieus toen de laatste aanwijzingen op hun plaats vielen. En, als een bejaard, kaal hoofd me niet verraadt, Mr. Queen's methode om zich van het wapen te ontdoen was in principe al voorzien door een van de nederige anonieme bijdragers aan de Sexton Blake saga, "The Blasted Oak Murder" (circa 1915). Er zijn ook een of twee schrijnende liefdesscènes die de strenge detectiveverhaalkenner moet veroordelen als zijnde van slechte smaak.

"The Door Between" (Gollancz)
Lengte van de cursus .... 287 bladzijden
Bogey voor oplossing .... Bladzijde 222
Mr. Queen verwacht geen oplossing van de student vóór pagina 244, maar zijn aanwijzing op pagina 222 is te belangrijk' "

 
Nummer van Mon Magazine Policier (Revue Moderne) uit Montreal, Canada, augustus 1945 met daarin Le Mystère du Grenier.In december 1936 verscheen in "Heart's International Cosmopolitan" een complete boeklange mysterieroman van Ellery Queen "The Door Between".
Boven links: Nummer van Mon Magazine Policier (Revue Moderne) uit Montreal, Canada, augustus 1945 met daarin Le Mystère du Grenier.
Boven rechts: In december 1936 verscheen in Heart's International Cosmopolitan een complete boeklange mysterieroman van Ellery Queen The Door Between.
In december 1936 verscheen in "Heart's International Cosmopolitan" een complete boeklange mysterieroman van Ellery Queen "The Door Between".
 


De Halve Schaar - kaftLe mystère du grenier - kaft Franse uitgave Editions de la Nouvelle Revue Critique, Collection l'Empreinte n° 132, januari 1938Le Mystère Japonais - kaft Franse uitgave LE LIMIER Editions, 1950Le Mystère Japonais - kaft Franse uitgave LE LIMIER Editions Albin Michel, N°27 , 1950Le Mystere du grenier - kaft Franse uitgave, J'ai Lu, Feb 26. 2001Besuch am letzten Tag - kaft Duitse uitgave Uhlen
Die trennende Tür - kaft Duitse editie Scherz KrimiDie trennende Tür - kaft Duitse editie Scherz-Verlag, 1961Die trennende Tür - kaft Duitse editie Scherz-Verlag 415Die trennende Tür - kaft Scherz Krimi, 1998Die trennende Tür - kaft Duitse editieDie trennende Tür - kaft Duitse editieA Porta do Meio - Kaft Braziliaanse (Portugees) uitgave, 1949

The Door Between Vertalingen: 
Deens: Døren imellem
 
Nederlands/Vlaams: De Halve Schaar 
Frans: Le mystère du grenier 
(aka Le mystère Japonais) 
Duits: Die Trennende Tür (aka Besuch am letzten Tag) 
Hebreews:  מסתרי הדלת הנעולה 
Italiaans: La porta chiusa 
(AKA Ellery Queen e Il mistero d'oriente) 
Japanese: 日本庭園殺人事件 (aka nipponkasijimanonazo) 
(aka 隔てのドア) (aka 日本キモノのなぞ) 
Mexicaans: La Puerta Intermedia 
Noors: Den lukkede døren 

Portugees: A Porta do Meio
 
Roemeens: Cazul Karen Leith
 
Russisch: ДВЕРЬ В МАНСАРДУ
 
aka Тайна Карен Лейт 
Spaans:  La Puerta Intermedia (aka Tras La Puerta Cerrada) 
Zweeds: Den stängda dörren 
Turks: Olur şey değil 

A Porta do Meio - Kaft Portugese uitgave, Vampiro, Livros do Brasil, Lisboa 1987La porta chiusa - cover Italian edition Giallo Mondadori N°11, 1946La porta chiusa - kaft Italiaanse uitgave I Classici del Giallo 359, 28/10/1980La Porta Chiusa - kaft Italiaanse uitgave, Collana Oscar Gialli N° 146, Milaan, 1989.La Porta Chiusa - kaft Italiaanse uitgave, I Classici del Giallo Mondadori, 2006La Puerta Intermedia - kaft Spaanstalige uitgave, Colleccion Caiman, N°89 Ed. Diana, 1957, MexicoLa Puerta Intermedia - kaft Spaanstalige uitgave, Colleccion Caiman, Ed. Diana, Mexico
Tras La Puerta Cerrada - Uitgegeven door Libreria Hachette, Argentina, juli 1944Tras La Puerta Cerrada - Uitgegeven door Libreria Hachette, ArgentinaTras La Puerta Cerrada - Spaanse uitgave met zachte kaft uitgegeven door Libreria Hachette, Buenos Aires, 17 maart 1952Tras La Puerta Cerrada - Kaft Spaanse uitgave, P. Hermanos, imp,  Barcelona, 'Colección "El Buho"', 32. Versión castellana de Fernando González. Tras La Puerta Cerrada - Kaft Spaanse uitgave,  Uitgeverij Planeta, Barcelona, 1955Tras La Puerta Cerrada - Harde kaft Spaanse uitgave,  Uitgeverij Planeta, Barcelona, 1955Tras La Puerta Cerrada - kaft Spaanse uitgave, Colleccion Crimen N° 60, Editora Latino Americana, S.A. Guatemala - Mexico, 1956
Døren imellem - Kaft Deense uitgave, Martins Kriminalserie, 1942Døren imellem - kaft Deense uitgave, Lommeromanen, 1964Døren imellem - kaft Deense uitgave, LademannDen stängda dörren - kaft Zweedse uitgave BonniersDen stängda dörren - kaft Zweedse uitgave Bonniers FolksbibliotekDen lukkede døren - stofkaft Noorse uitgave, Norild Forlag, 1983Den lukkede døren - harde kaft Noorse uitgave, Norild Forlag, 1983
Cazul Karen Leith - Kaft Roemeense uitgave, Meridianeמסתרי הדלת הנעולה - Kaft Israelische uitgave, 1972Olur şey değil - kaft Turkse uitgave, Akba publications, 1972Жертва - kaft Russische uitgave met daarin drie verhalen door verschillende auteurs. "The Quarry" (Жертва) van Robert L. Pike, "The Way to Dusty Death" (Путь к пыльной смерти) van Alistair MacLean & "The Door Between" (Дверь между…) van Ellery Queen, Bestseller serie uitgeven door CKS, 1991.Жертва - kaft variatie voor Russische uitgave met daarin drie verhalen door verschillende auteurs. "The Quarry" (Жертва) van Robert L. Pike, "The Way to Dusty Death" (Путь к пыльной смерти) van Alistair MacLean & "The Door Between" (Дверь между…) van Ellery Queen, Bestseller serie uitgeven door CKS, 1991.Расследует инспектор Квин deel van de omnibus "Тайна Карен Лейт" - stofkaft Russische uitgave, "The Door Between" (Тайна Карен Лейт), "The Lamp of God" (Божественный свет), "A study in terror" (Неизвестная рукопись доктора Ватсона) en "Inspector Queen's Own investigation" (Расследует инспектор Квин), 1993Расследует инспектор Квин deel van de omnibus "Тайна Карен Лейт" - harde kaft Russische uitgave, bevat "The Door Between" (Тайна Карен Лейт), "The Lamp of God" (Божественный свет), "A study in terror" (Неизвестная рукопись доктора Ватсона) en "Inspector Queen's Own investigation" (Расследует инспектор Квин), 1993
Яд в коктейле - kaft Russische compilatie, bevat "Calamity Town" (Яд в коктейле), "The Door Between" (Дверь между…) & "The Dutch Shoe Mystery" (Тайна голландского башмака), Editions Центрполиграф, Альба (Tsentrpoligraf, Alba), 1995.етективы СМ Выпуск №1 1997 - kaft Russische bijlage voor "National Youth" (Сельская молодежь), bevat "The Door Between" (Тайна Карен Лейт) by Ellery Queen. Het Maandblad "Detectives SM" bracht zeldzame spannende detectiveverhalen onder één omslag. Podvig uitgeverij. "De beste binnen- en buitenlandse detectivemasters. Misdaadverhalen met alle elementen van het avonturengenre: spraakmakende misdaden met een zekere mate van mystiek, liefdesaffaires, achtervolgingen, krachtmetingen aan de top."ДВЕРЬ В МАНСАРДУ - Kaft Russische uitgave, 2000Зубы дракона - kaft Russische compilatie (Nr.3), bevat "The Door Between" (Дверь в мансарду) & "The Dragon's Teeth" (Зубы дракона), uitgeverij Centrograph (Центрполиграф), 2004.The Door Between - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1961日本キモノのなぞ - kaft Japanese uitgave, feb 1965 (The Japanese Kimono Mystery)
The Door Between (日本庭園殺人事件) - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, 1967The Door Between (日本庭園殺人事件) - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko paperback, 1967The Door Between (日本庭園殺人事件) - kaft  Japanese paperback uitgave, Tokyo Sogensha, Somoto ReasoningThe Door Between (日本庭園殺人事件) - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, 1967The Door Between - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1976 (33ste uitgave)The Door Between - kaft Japanese uitgave, 1999
The Door Between - kaft Japanese uitgave, Hayakawa Mystery Bunko, 1 april 2003The Door Between - kaft Chinese uitgave, Masses PressThe Door Between - kaft Taiwanese uitgave, 9 september 2004The Door Between - kaft Chinese uitgave, Inner Mongolia People's Publishing House, januari 2009The Door Between - cover Chinese edition, Chemical Industry Press, June 2013
 


Click if you think you can help out...!

Andere artikels over dit boek

(1) Reading Ellery Queen - The Door Between Jon Mathewson (Dec 2014)
(2) The Door Between - The Invisible Event (Feb 19. 2019)
(3) Door Between/Double Double  Moira Redmond at Clothes In Books (Oct 26 2023)
 
* Geïnteresseerde lezers moeten weten dat de icoontjes/kaften die op deze site worden toegevoegd vaak lange uitgebreide informatie hebben, die niet noodzakelijk in de tekst zelf wordt herhaald. Die informatie kwam ooit standaard als pop-up te voorschijn door met de muis de foto aan te wijzen. Firefox gebruikers kunnen deze handigheid activeren via een add-on genaamd "Popup ALT Attribute". Na installatie resulteert het aanwijzen van de iconen of kaften in een pop-up met extra of verduidelijkende informatie over de afbeelding.

vorige detailbespreking ... t e r u g   n a a r    Q  B  I volgende detail bespreking ...


Copyright
© MCMXCIX-MMXXIII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.