Klik op de kaft om terug te gaan

vorige detailbespreking ... De Griekse Doodskist (1932) volgende detail bespreking ...

Reeds vanaf het begin had de zaak Khalkis een sombere snaar geraakt. Het begon, iets wat eigenlijk vrij harmonieus was met hetgeen zou volgen, met de dood van een oude man. Georg Khalkis, internationaal beroemde kunsthandelaar en - verzamelaar, stierf door hartfalen. Na de begrafenis vond zijn advocaat het testament niet meer terug en riep onmiddellijk hulp..
Wanneer Inspecteur Queen en zijn zoon Ellery erbij worden geroepen om het mysterie van het verdwenen testament op te lossen, vernoemd Ellery de enige plaats waar nog niet werd gezocht . . . de kist! Wanneer de Khalkiskist terug wordt opgegraven bevat deze niet één - maar twee lijken!

De gebruikelijke voorbereidingen, een doodgraver die voorover leunde en de handgreep beetpakte van een horizontaal liggende roestige deur, de bedompte lucht, de lijkkist die voorzichtig in de grafkelder werd neergelaten, bezige werklieden, een paar haastig gefluisterde woorden, de ijzeren deur die dichtsloeg, de aarde en de graszoden die er weer op werden geworpen.  De begrafenis was in alle rust en met het gepaste decorum verlopen, slechts enkelen hadden een niet te definiëren dreiging in de lucht voelen hangen. Toen de treurenden weer thuis waren, barstte de bom: het testament was spoorloos verdwenen. Het begin van een van de meest verbluffende zaken uit de loopbaan van Queen.

"De Griekse Doodskist is een levendig en goedopgebouwde verhaal dat in een ongewone omgeving plaatsvindt, een ingenieuze plot, een verrassende ontknoping en een gerechtvaardigd gebruik van de analytische deductieve methodes." -- Herald Tribune Books

"Ik weet alleen dat hij voor mij sedert lang één van de beste detective schrijvers is die nu aan het werk zijn, en dat ik elk nieuw verhaal van hem meteen meeneem ." -- J.B. Priestley - Evening Standard

"Ik was verbijsterd maar ook gefascineerd"
-- Franklin .P. Adams
 

The Greek Coffin Mystery - stofkaft F.A. Stokes Co. uitgave, New York, 1932The Greek Coffin Mystery - harde kaft F.A. Stokes Co.uitgave, New York, 1932The Greek Coffin Mystery - stofkaft Grosset & Dunlap uitgaveThe Greek Coffin Mystery - harde kaft Grosset & Dunlap uitgaveThe Greek Coffin Mystery - harde kaft International Readers League uitgave, 1933
The Greek Coffin Mystery - stofkaft Triangle Books uitgave, herdruk 1939
The Greek Coffin Mystery - harde kaft Triangle Books uitgave, herdruk 1939The Greek Coffin Mystery - stofkaft Triangle Books, 1940The Greek Coffin Mystery - harde kaft Triangle books uitgave, 1940
The Greek Coffin Mystery - stofkaft Center Books (Sun Dial Press), november 1942, 1943The Greek Coffin Mystery - harde kaft  Center Books (Sun Dial Press), november 1942, 1943The Greek Coffin Mystery - harde kaft Center Books/ Sun Dial Press, reprint March 1943The Greek Coffin Mystery - stofkaft Tower / World Publishing, Cleveland, 1944  (cover design Leo Manso)

Boven: Eerste uitgaven hadden identieke kaften. De opdruk op de rug verschillende naargelang de uitgever. Van top links naar rechts onder telkens stofkaft en harde kaft voor: Stokes, Grosset & Dunlap, International Readers League (alleen harde kaft), Triangle Books, Triangle Books (blauw), Center Books/Sun Dial Press (met 2 variaties voor de harde kaft) en tenslotte de stofkaft voor de uitgave van Tower/ World Publishing co. (Klik op de kaften zelf om die verschillen te zien) *
 
The Saturday Review, "Thrillers" door William C. Weber
18 juni 1932


Ellery Queen in "The Greek Coffin Mystery" haalt echt alles uit de kast en probeert super intelligent te zijn maar slaagt enkel om wat melig over te komen. Eerlijk gezegd wordt deze indruk niet zozeer gewekt door het boek zelf, maar door een pompeus belachelijk klein pamflet in elk exemplaar waarin de auteur (of auteurs) vertelt hoe het verhaal moet worden bestudeerd, enz. Gooi deze circulaire weg, vernietig hem volledig, en dan kun je genieten van de vreemde omstandigheden rond de dood en begrafenis van George Khalkis.

The Greek Coffin Mystery - kaft digest uitgave, Bestseller Library Mystery #14, The American Mercury Inc. Lawrence E. Spivak publisherThe Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, The Albatross, Hamburg, Paris, Bologna, 1932.The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Pocket Book N° 179, 1942 - 1943 (3rd). (IM-HO aka Immerman and Hoffman or Immerman and Holley)The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Penguin N° 1198, Harmondsworth, 1957
The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Cardinal C-390 O, 1960.  (Illustration James Meese)The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Signet, December 1969The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Signet 451-AE2136, 1979The Greek Coffin Mystery - kaft paperback uitgave, Signet 451-E8579 (as part of a Special 50th Anniversary uitgave boxed set), 1979 (? 1982!).
Volgens JJMcC gaat deze zaak de vroegere publicaties vooraf en dateert ze van de jaren waarin Ellery net van school afstudeerde. De meest van het stuk brengende en briljant geplotte Queen ooit! "Meer bochtenwerk dan in de Mississippi". EQ's eerste vastgelegde onderzoek is een hoogtepunt in de detectiveliteratuur en naast The Finishing Stroke één van mijn favorieten, deze laatste heeft enkel een menselijker Ellery voor maar op punt van verrassende wendingen is dit boek toch wel het summum.

In dit boek onderzoekt Ellery de moord van een man die in andermans doodskist werd teruggevonden. Er zijn veel verdachten en terwijl het verhaal verder gaat wordt de verhaallijn steeds meer ingewikkeld (wat bij mysteries wel eens het omgekeerde pleegt te zijn). De Griekse Doodskist is opmerkelijk door zijn vier afzonderlijke oplossingen, die geleidelijk aan naar voren komen als vier afzonderlijke climaxen in het verhaal, één op het eind van iedere grote onderdeel. Het boek toont aan hoe complexer het leven kan zijn dan men oorspronkelijk denkt. Het toont ook aan hoe bepaalde ideeën uit elkander schijnen voort te spruiten en zo geleidelijk aan meer complex worden. De echte en laatste oplossing is indrukwekkend omdat ze "dieper" gaat dan alle anderen en enkele wel heel verrassende wendingen bevat. De uiteindelijke oplossing komt echt hard aan - zo hard dat toen ik het las ik het boek bijna wegsmeet van ongeloof. Ellery Queen's voorzichtige deductieve proces toont uiteindelijk aan dat alleen (puntje puntje) de misdaad kan hebben gepleegd. Een gegeven dat sinds 1932 wel een aantal maal in andere media werd verwerkt... Maar een absolute "tour de force" en verplichte literatuur voor iedere rechtgeaarde detectiveliefhebber en zeker voor diegene die van mening zijn dat enkel de Engelse schrijvers ingenieuze verhaallijnen kunnen ontwikkelen. Ellery Queen bewees het tegendeel.
              Add in "The New Yorker", April 23, 1932.  "Behind that mask... Ellery Queen concocts such ingenious murder mysteries that leading reviewers call him "the logical successor to Sherlock Holmes"... His new one "The Greek Coffin Mystery" has every type of suspect in one story, including the "logical" one - and yet you can't guess the murderer! By the author of "The Dutch Shoe Mystery," etc. $2.00 F.A. Stokes Company New York"
Boven: Advertentie in The New Yorker,  23 april 1932.  "Achter het masker... Ellery Queen verzint zulke ingenieuze moordmysteries dat vooraanstaande recensenten hem "de logische opvolger van Sherlock Holmes" noemen... Zijn nieuwe "The Greek Coffin Mystery" heeft elk type verdachte in één verhaal, inbegrepen de "logische" - en toch zul je de moordenaar niet raden! Van de hand van de auteur van "The Dutch Shoe Mystery", enz. $ 2,00 F.A. Stokes Company New York"
In de eerste jaren van hun samenwerking was er een nooit gezien drang naar symbolisme in het werk van Ellery Queen. En alhoewel dit zeer zeker het geval is, is het voorbeeld dat hier het meest wordt voor aangehaald het feit dat elke hoofdstuk met een letter uit de titel van het boek begint. Dit is echter enkel in The Greek Coffin Mystery het geval waar alle beginletters samen: "The Greek Coffin Mystery by Ellery Queen" vormen. Het illustreert perfect de speelsheid en de zin voor detail die de neven aan de dag legden bij het maken van hun boeken.

EQ is geen absurdist. De oplossing lijkt logisch en goed ontwikkeld, dit in tegenstelling tot Anthony Berkeley's meervoudige oplossing in, The Poisoned Chocolates Case (1929).Het verhaal is afgeleid van E.C. Bentley's 1   Trent's Last Case (1913) die twee oplossingen bevat en zijn detective laat falen, de echte oplossing wordt pas per toeval gevonden nadat de detective zijn valse (maar toch ingenieuze) uitleg naar voren bracht. Berkeley gebruikte deze ontwikkeling herhaaldelijk in zijn boeken onder verschillende vormen met meervoudige oplossingen en mislukte detectives genoeg. Berkeley lijkt meer geïnteresseerd in het schrijven van het antidetective verhaal, hierbij aantonend dat iedere situatie wel zo kan verdraaid worden dat ze blootstaat aan verschillende interpretaties, hierbij vrij algemeen het idee van het echte detectiveverhaal in zijn hemd zettend, en specifiek de mogelijkheid om iets door rede te bevatten. Deze soort absurdisme zit ver van de aanpak die we bij EQ terugvinden. EQ wil daarentegen aantonen hoe de rede dieper en dieper bepaalde situaties kan doorgronden om zo steeds verdergaande ideeën bloot te leggen. De meest treffende analogie of model voor EQ is die van de wetenschappelijke ontdekking, waarin een Tycho Brahe duizenden feitelijke observaties maakt, een Kepler ze groepeert in wetten, en een Newton ze uiteindelijk uitlegt met een systeem van de universele zwaartekracht. EQ's boek is de fictionalisering van dit proces, een poging om een denkbeeldige situatie te creëren die ten volle de complexiteit van het menselijk redeneren demonstreert. EQ's latere werken zijn niet echt georganiseerd rond meervoudige oplossingen; in De Griekse Doodskist, wordt met de vier oplossingen de structuur en organisatie van het boek's ontwerp en verhaal vorm gegeven. De techniek van de gedeeltelijke oplossingen die dieper blijven uitgroeien wordt behouden; het is een steeds weer terugkerende eigenschap van zijn techniek.

Er is een uitdaging aan de lezer in het boek aanwezig.

1   E.C. Bentley was een Brits journalist. Hij schreef slechts vier detectives maar was zeer invloedrijk en genoot in zijn tijd veel aanzien. Zijn reputatie piekte rond 1940 
The Greek Coffin Mystery - stofkaft Victor Gollancz Ltd uitgave, London, 1932The Greek Coffin Mystery - stofkaft Victor Gollancz Ltd uitgave, London, 1951The Greek Coffin Mystery - stofkaft Victor Gollancz Ltd uitgave, London, 1971The Greek Coffin Mystery - harde kaft uitgave, Collection of Mystery Classics, Bantam Books, 1985.
The Greek Coffin Mystery - kaft eBook uitgave MysteriousPress.com/Open Road (February 5, 2013)The Greek Coffin Mystery - kaft audiobook Blackstone Audio, Inc., voorgelezen door Mark Peckham, 2013-10-01The Greek Coffin Mystery - harde kaft Penguin uitgave uit de Penguin Drop Caps series  (April 23, 2014)
 
Ramapo Valley Independent - "Cover to cover"
24 juni 1932

"Ellery Queen, die overigens vorige week de grote "Candida" opening in Nyack bijwoonde, was een van onze favoriete schrijvers van detectiveverhalen totdat we zijn laatste boek lazen, "The Greek Coffin Mystery". Daarin speelt hij wat wij beschouwen als een van de laagste trucs uit die een mysterieschrijver zijn lezers kan voor de voeten gooide.

We kunnen je niet vertellen wat die truc is zonder de oplossing van het verhaal prijs te geven en, boos als we zijn op Ellery, zo laag zinken we niet , en echt niet alleen omdat we de raadsel niet konden oplossen.

Vele malen eerder zijn we voor de gek gehouden door Meester Queen's kronkels "The Roman Hat Mystery", "The Dutch Shoe mystery" zijn twee van de beste puzzelaars in het genre en "The Greek Coffin Mystery"  in zijn vroege stadia is uitstekend te noemen.

Vooral het begin is veelbelovend. Een heerschap genaamd Khalkis - een rijke Griekse heer die aan het hoofd staat van een internationaal bekende kunstgalerie - sterft. Met lange gezichten verzamelen zijn vrienden, familieleden en zakenrelaties zich in zijn sombere oude huis voor de begrafenis. Khalkis wordt begraven op het kerkhof van de kerk ernaast (het toneel is New York City) en de rouwenden gaan terug naar het huis om het testament te lezen. Maar het testament is verdwenen uit de muurkluis waar het enkele ogenblikken voor de begrafenis werd gezien!
Dus de politie komt binnen en er wordt meerdere dagen gezocht naar het testament. Hoog en laag, het is niet te vinden. Ellery Queen, de meester-speurder, komt in de zaak in het zog van zijn vader, inspecteur Richard Queen. Er wordt besloten om het lichaam van Khalkis op te graven en om te onderzoeken of hij een natuurlijke dood stierf.
De sierlijke kist wordt opgegraven en geopend, en tot ontsteltenis van iedereen bevat hij nu twee lichamen - die van Khalkis en een andere van een onbekende man. Dit begint de zaak serieus, en de achtervolging is grondig absorberend tot de laatste hoofdstukken, wanneer de bovengenoemde truc wordt gespeeld ten koste van de lezer.

We stellen voor om geen boeken van Queen meer te lezen als hij zich zo verder gedraagt. Waarschijnlijk zal hij in zijn volgende van Ellery Queen zelf de moordenaar zijn. Wat nauwelijks beter zou zijn dan de persoon die in dit boek wordt gebruikt."

 


De Griekse Doodskist - kaft Prisma-Detective nr.111De Griekse Doodskist - Duo detective met Dorothy Sayers' Zwaar vergif - Trendboek BV 1987Deux morts dans un cercueil - kaft Franse editie, Collection Détective, éditions Gallimard, 1934 (Omslagtekening door R. Parry)Deux morts dans un cercueil - Kaft Franse editie uitgaves Denoël Oscar N°24, 1954Deux morts dans un cercueil - kaft Franse uitgave J'ai luDeux morts dans un cercueil - kaft Franse uitgave, Archi Poche, Suspense, 2019
Besuch in der Nacht - Kaft Duitse uitgave Ullstein KrimiDas Verschwundene Bild - kaft Duitse uitgave Der Mitternachtsbücher 1958Der Sarg des Griechen - kaft Duitse uitgave DuMont's Kriminal BibliothekDer Sarg des Griechen - Duitse uitgave DuMont Reiseverlag, Ostfildern - DuMont's Kriminal Bibliothek, 1993 herdruk 2001 Nr.1040, KölnL'affare Khalkis - kaft Italiaanse uitgave, I Classici del giallo Nr.282L'affare Khalkis - kaft Italiaanse uitgave, N°11, 1985L'affare Khalkis - kaft Italiaanse uitgave, I Classici del giallo Nr.948, 13 maart 2003

The Greek Coffin Mystery Vertalingen: 
Chinees: 希臘棺材的秘密 
Deens: Gravens gåde 
Nederlands/Vlaams: De Griekse doodskist 
Fins: Ruumiskirstun arvoitus 
Frans: Deux morts dans un cercueil 
Duits:Der Sarg des Griechen (aka Besuch in der Nacht) 
(aka Das verschwundene Bild) 
Hebreews:  תעלומת הרצח בגלריה 
Hongaars: A 13-as számú ház 
Italiaans: L'affare Khalkis 
Japanees: ギリシア棺の謎 (girisiahitsuginonazo) 
Koreaans: 그리스 관 미스터리  
Russisch: Тайна греческого гроба 
aka Тайна греческой гробницы 
aka Гроб с секретом 
aka Тайна греческого склепа 
Spaans: El misterio del ataúd griego 
(aka El Ataud Griego) 
Zweeds: Konsthandlarens kista 
Tjechisch: Ztracená závěť  (aka Tajemství řecké rakve) 

El Misterio del Ataud Griego - Kaft Spaanse uitgave, Coleccion Aventura y Misterio, Sociedad General Española de Librería Madrid, 1933El Misterio del Ataud Griego - kaft Spaanse uitgave, Zig-Zag, ChiliEl Misterio del Ataud Griego -  kaft Spaanse uitgave, Coleccion Amarilla - Editorial Maucci, 1943El Misterio del Ataud Griego - kaft Spaanse uitgave uit  Argentinië, Biblioteca de bolsillo, Serie naranja (Novelas Policiales) Nº 78 Buenos Aires lib. Hachette, 1945El misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgave, G.P. Policia, 1958El misterio del ataúd griego - kaft Spaanstalige uitgave, coleccion Caiman N° 148, Ed. Diana, Mexico 1960 (1st)El Ataud Griego - kaft Spaanse uitgave, 1962
El misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgave, 1970, editial DianaEl misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgave, 1970, vertaald door Gonzalo F de Códoba y ParrellaEl misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgaveEl misterio del ataúd griego - kaft Argentijnsee uitgaveEl misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgave (met Cara a Cara) 1976El Misterio del Ataud Griego - Kaft Spaanse uitgave, 1987El Ataud Griego - Kaft Spaanse uitgave, Argentina, 2007
El misterio del ataúd griego - kaft Spaanse uitgave, Ciudad de Libros (eBook)O misterio do ataude Grego - kaft Griekse uitgave, Brochada 1964O misterio do ataude Grego - kaft Portugese uitgave, Livros do Brasil, Vampiro Nr.39, LisboaEl misterio del ataúd griego - kaft Portugese uitgave, Coleção Amarela, GloboO misterio do ataude Grego - kaft Braziliaanse uitgave, Livros do Brasil, Colecao Vampiro, sep 2018Gravens gåde - kaft Deense uitgave, Lommeromanen, 1961Gravens gåde - kaft Deense uitgave, Lademann, 1971
Gravens gåde - kaft Deense uitgave, 2015, Rosenkilde Bahnhof Konsthandlarens kista - Kaft Zweedse uitgave, Bonniers, 1933Konsthandlarens kista - Kaft Zweedse uitgave, Bonniers, 1940Konsthandlarens kista - Kaft Zweedse uitgave 1963Konsthandlarens kista - Kaft Zweedse uitgave, Acacia, 1990Ruumiskirstun arvoitus - kaft Finse uitgave Ruumiskirstun arvoitus - kaft Finse uitgave 1979
Ztracená závěť - Kaft Tjechische uitgave, Jan Nańka, Praha, 1934A 13-as számú ház - Kaft Hongaarse uitgave, Budapest 1943 תעלומת הרצח בגלריה - kaft Hebreeuwse uitgave, 1971Девять месяцев до убийства (Nine Months before the Murder) - kaft Russische compilatie, bevat drie Ellery Queen verhalen "A Fine and Private Place" (Девять месяцев до убийства), A Study in Terror(Шерлок Холмс против Джека Потрошителя) & "The Greek Coffin Mystery" (Гроб с секретом), Uitgeverij Oeral University Press (Издательство Уральского Университета), Jekaterinenburg, 1993.Тайна греческого гроба - Kaft Russische uitgave, 1993Тайна Египетского Реста - kaft Russische compilatie, bevat "The Egyptian Cross" (Тайна египетского креста) & "Drury Lane's Last Case" (Последнее дело Друри Лейна), in de serie "Buitenlandse detectives van de twintigste eeuw" door uitgeverij Igor, AzBuki, 1993.
Грозящая беда - kaft Russische compilatie (Nr.5), bevat "The Greek Coffin Mystery" (Тайна греческого склепа) & "The Devil to Pay" (Грозящая беда), uitgeverij Centrograph (Центрполиграф), 2005.The Greek Coffin Mystery - Japanese uitgaveThe Greek Coffin Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha 19?? (38ste uitgave 1975)The Greek Coffin Mystery - cover Japanese uitgaveThe Greek Coffin Mystery - kaft Japanese uitgave, Poplar, okt 1990. Uitgave gericht op jonge meisjes. Ellery heeft blauwe ogen en is blond!The Greek Coffin Mystery - kaft Japanese uitgave, 1995 (1959)
The Greek Coffin Mystery - kaft Japanese uitgave, 21 juni 2013,  illustratie van TakenakaThe Greek Coffin Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 2014The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave, eerste uitgaveThe Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave, Masses Press, april 1979The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese editie, Masses Press, 1999The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave New Star Press, juni 2008
The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave New Star Press, juni 2008The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave New Star Press, januari 2010The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave New Star Press, mei 2011The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press, mei 2012The Greek Coffin Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press, 2017The Greek Coffin Mystery - kaft Taiwanese uitgave, 1 mei 1997
The Greek Coffin Mystery - kaft Taiwanese uitgave, 20 november 2004The Greek Coffin Mystery - kaft Taiwanese uitgave그리스 관 미스터리(The Greek Coffin Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Sigma Books, 1 okt 1994그리스 관 미스터리(The Greek Coffin Mystery) - kaft Koreaanse uitgave,  해문출판사(Haemun Publishing), 25 nov 2001그리스 관 미스터리(The Greek Coffin Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Dongsuh Mystery Books, 검은숲, 1 jun 2003그리스 관 미스터리(The Greek Coffin Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave,  검은숲, Ellery Queen Collection, 25 jan 2012


Click if you think you can help out...!

Andere artikels over dit boek

(1)
The Green Capsule Noah Stewart (Jan 2018)
(2) Mysteries Ahoy!  Aiden Brack (Feb 2018)
(3) Reading Ellery Queen Jon Mathewson (Jun 2013)
(4) Elleryana Ho-Ling (May 12. 2013)
(5) The Grandest Game in the World Nick Fuller (Dec 20. 2017)
 
* Geïnteresseerde lezers moeten weten dat de icoontjes/kaften die op deze site worden toegevoegd vaak lange uitgebreide informatie hebben, die niet noodzakelijk in de tekst zelf wordt herhaald. Die informatie kwam ooit standaard als pop-up te voorschijn door met de muis de foto aan te wijzen. Firefox gebruikers kunnen deze handigheid activeren via een add-on genaamd "Popup ALT Attribute". Na installatie resulteert het aanwijzen van de iconen of kaften in een pop-up met extra of verduidelijkende informatie over de afbeelding.

vorige detailbespreking ... t e r u g   n a a r    Q  B  I volgende detail bespreking ...


Copyright
© MCMXCIX-MMXXIII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.