Foreword         

JJMcC, een effectenmakelaar, was een vriend des huizes bij de Queens en alhoewel hij pas zeer recentelijk naar
Italië verhuisde had hij het genoegen hen in totaal andere omstandigheden te leren kennen en waarderen. Hoe lang is het nu al geleden dat El hem vroeg het voorwoord tot zijn eerste werk te schrijven. JJMcC lijkt te zijn vergeten door de meeste Queen-volgelingen. In bepaalde vertalingen werd hij zelfs volledig over het hoofd gezien. Misschien zag men het als gewoon een voorwoord van een of andere schrijver die uit "optimistische" intro moest schrijven voor het detective verhaal. Er was nochtans een tijd waarin zijn welbespraakte voorwoorden als voorbode tot de werken van Ellery Queen dienden en dit noch Ellery's uitgever noch de alwetende heer hemzelve schenen te ontmoedigen. Meer nog! Het is dankzij JJMcC dat Ellery's gefictionaliseerde memoires werden uitgegeven! Hij had moeite gehad om het grote Queen geheim veilig te houden. Queen père and fils waren eens grote raderen in het wiel van de New Yorkse politieapparaat gedurende de twintiger en dertiger jaren. Ze eisten dat hun echte identiteit absoluut geheim moest worden gehouden. Een geheim dat ook nooit werd ontsluierd... .

Het is vrij goed geweten dat Ellery samen met zijn vrouw en vader in een kleine Italiaanse villa in de bergen woonden.. Sommige van de avonturen van Ellery Queen zijn in hun Italiaanse bannelingoord geschreven The Roman Hat Mystery  het eerste, gevolgd door The French Powder Mystery, The Dutch Shoe Mystery ...
The Egyptian Cross Mystery fictionaliseerde één van Ellery's laatste zaken net als Chinese Orange Mystery dat bestond uit later neergeschreven notities door Ellery geremodeleerd in fictie.

Eens gepensioneerd, na 32 jaren dienst, vond zijn vader plezier in het schrijven van monografieën voor een Duits magazine over "American Crime and Methods of Detection". Al bij al niet zo verbazingwekkend gezien hij ooit in Duitsland een opleiding genoot (Heidelberg).
Ellery ontmoette zijn wederhelft tijdens de zaak onmiddellijk na The Roman Hat Mystery, de zgn."Mimic Murders". Hij trouwde haar met de zegen van z'n vader en met zijn drieën trokken ze richting Italië. Ellery's mooie echtgenote ("goddelijk wezen") werd ziek kort nadat ze in hun stille "haven" arriveerden maar genas vrij vlug. Ellery's zoon geleek sprekend op zijn grootvaderen en werd uit de publieke belangstelling gehouden. Dit gebeurde waarschijnlijk opzettelijk daar de Queens verkozen hun openbaar leven vaarwel te zeggen. Al vanaf vrij jonge leeftijd verzamelde de kleine samen met zijn moeder postzegels. Iets wat, gezien het grote aantal post dat Ellery mocht ontvangen vanuit de hele wereld, al vlug opliep tot een verzameling die iedere filatelist zou kunnen plezieren.
Djuna volgde hen naar Italië en naast een goede gezondheid was hij ook af en toe gezegend met een lokale schoonheid waar hij hals over kop op verliefd werd maar meer dan dat weten we niet van de trouwe bediende.
Regelmatig bezoekt Ellery New York waar hun huis op West 87 Street bleef bestaan als semiprivaat museum.

Sommige verhalen werden echter nooit te boek gezet. Terwijl JJ zelf  The Adventure of Ellery Queen las, was de grote detective zelf op jacht naar een seriemoordenaar in Minnesota, die zijn slachtoffers de linker wijsvinger afsneed. En zelfs JJ zelf moest toegeven dat eens, toen hij Ellery en hun gemeenschappelijke vriend rechter Macklin in een Russische zaak op de East Side zag, Ellery zelf toegaf totaal ondersteboven te zijn van het feit dat hij de vorige zomer er niet was in geslaagd "De Tiroolse zaak" op te lossen. J.J.Fallacy, zoals Ellery hem soms aansprak, had er geen weet van dat deze verhalen ooit zouden zijn gepubliceerd. Ellery schreef voor de publicatie van The Roman Hat Mystery wel enkele verhalen onder zijn eigen naam. Maar daar het nu echte zaken betrof publiceerde hij ze onder het alias van... Ellery Queen.

In zijn voorwoord tot Het Huis Halverwege wijst Ellery JJMcC op het feit dat de diens titel net zo goed The Swedish Match Mystery had kunnen zijn. Het behield alsnog enkel de ondertitel van zijn voorgangers "een probleem van deductie". Tien boeken lang schreef JJMcC de inleiding tot de Queen werken. Daarna werd hij niet meer gevraagd. Ellery zou een heftige discussie hebben gehad met de uitgever die van mening was dat men JJ moest laten vallen. Bovendien deed de publiciteit rond een zekere Barnaby Ross niet veel goed rond de herkenbaarheid van de identiteit van JJ en hij overwoog totaal van branche te veranderen. Na dit voorzichtig te hebben overwogen en enkele bemoedigende woorden van de Queens zelf heeft hij de stap ook genomen... om zo zijn identiteit zo mysterieus te laten als die van Ellery Queen zelf.

JJ woonde in Rye, N.Y. waar hij ook enige tijd een bureel had. Hij was de trotse eigenaar van een motorboot, niet echt verwonderlijk voor een voormalig rugslagkampioen en roeier. Occasioneel nam hij het vliegtuig richting Europa. Het is op een van deze trip dat JJ de Queens tegen het lijf liep in hun kleine Italiaanse bergdorpje. Ze haalden een paar verhalen op en al gauw kon JJ Ellery overhalen om zijn notities rond de moord op Monte Field te ordenen, wat uiteindelijk rechtstreeks aanleiding gaf tot de publicatie van The Roman Hat Mystery. Ellery heeft altijd beweerd dat als tegenprestatie JJ de inleiding tot elk Queen verhaal mocht schrijven. Velen hebben getracht de ware identiteit van deze nederige man te achterhalen. De meest geschriften waren ondertekend met een plaatsnaam Rye, N.Y. , Claremont, N.H. of Northampton, Massachusetts, wat enkele deed geloven dat JJ een advocaat was die goede connecties had binnen de New Yorkse politie. En natuurlijk was er ook rechter JJMcCue in Face to Face omschreven als "Ellery's jongere broer".  Toen deze man echter werd geïnterviewd erkende hij wel de Queens te hebben gekend en zelfs te vriend te zijn geweest maar hij had nooit enig voorwoord geschreven. Julian Symons dacht dat JJ een vice-president was van een verzekeringsmaatschappij in New York. Zijn zus Mevr. McC. woonde in Northampton

                                                                   


 
Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright
© MCMXCIX-MMV   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.