p               

       

Klik op de kaft om terug te gaan

vorige detailbespreking ... Het Egyptisch Teken (1932) volgende detail bespreking ...

Op kerstavond een gekruisigd lijk vinden is een ervaring die aan een politie-inspecteur, in gezelschap van EQ, een huiverende uitroep ontlokt. Het lijk, dat zonder hoofd en met de armen gespreid vastzit aan een wegwijzer op een eenzaam kruispunt van wegen, aldus de vorm van een T markerend, is dat van de onderwijzer van Arroyo, West-Virginia. De man stond bekend als een zonderling; zijn enige gezelschap was zijn huisknecht Kling, die na de moord verdwenen bleek te zijn. In de loop van het nieuwe jaar worden, op verder verwijderde plaatsen, nog drie andere mannen in dezelfde toestand aangetroffen. Dat iedere keer een Egyptisch magiër in de buurt van de misdaad wordt gesignaleerd, doet EQ vermoeden dat de man een geheimzinnige rol speelt in de drama's. Maar het spoor loopt dood. Dan komt aan het licht dat 's mans assistent, Velja Krosac, bloedwraak nastreeft op grond van een vete tussen hem de vermoorden, die na vernuftig speurwerk van hun valse naam ontdaan broers blijken te zijn. Tot ook Krosac wordt vermoord en de verbijstering totaal is. Maar Ellery Queen, evenzeer van de wijs gebracht als alle anderen, blijft zijn verstand gebruiken en een laatste houvast, hoezeer ook een strohalm, blijkt in de ontknoping de redding te zijn uit de ingenieuze valstrikken van de moordenaar.

"Opnieuw recht in de roos voor Ellery Queen" -- Philadelphia Inquirer
The Egyptian Cross Mystery - stof kaft editie Stokes, October 20. 1932 (1st printing September, 2nd printing October))The Egyptian Cross Mystery - harde kaft editie Stokes, October 1932  (1st printing September, 2nd printing October))The Egyptian Cross Mystery - stofkaft Grosset & Dunlap, May 1932 (1st - 2nd December), prijs zonder korting 75 centsThe Egyptian Cross Mystery - harde kaft Grosset & Dunlap, May 1932 (1st - 2nd December)The Egyptian Cross Mystery - kaft uitgave Triangle, 1940The Egyptian Cross Mystery - harde kaft Triangle uitgave, 1e druk augustus 1940 (sep 1940, jan 1941, april 1941, september 1941, januari 1942, juni 1942, augustus 1942).
Boven: Eerste uitgaven hadden identieke kaften. De opdruk op de rug verschillende naargelang de uitgever. Bovenste rij van links naar rechts telkens stofkaft en harde kaft voor respectievelijk de uitgaven van Stokes, Grosset & Dunlap,  en tot slot Triangle.  (Klik op de kaften zelf om die verschillen te zien) *
 
The Evening Star - "New Books at Random" by M. G.
17 januari 1933

"Omwille van het fantastisch concept en ontwerp in de wereld van het weven van verhalen rond detective mysteries alle lof aan Dhr. Ellery Queen. Na The Greek Coffin Mystery hadden lezers reeds het gevoel dat het summum van superspannende en vreemde situaties was bereikt, maar klaarblijkelijk staat er geen limiet als het komt op de verbeeldingszin van deze welkome verteller verteller van verschrikkelijke gebeurtenissen en de briljante deductie van de schrijvers of daders.

'The Egyptian Cross Mystery' is opvallend genoeg als titel om de nieuwsgierigheid te wekken, en wanneer ons oog valt op de naam
Ellery Queen als auteur wordt meteen ook het antwoord gegeven op de vraag wat we vanavond gaan lezen.

In West Virginia, waar de bergen dicht op elkaar te vinden zijn en aldus ontzag opwekken, en waar nederzettingen van menselijke bewoning maar schaars te vinden zijn doen Mike Orkins en Ol' Pete, terwijl die op een grijze en spookachtige Kerstdag vanuit de heuvels richting het kleine dorpje Arroyo rijden een lugubere vondst. Aan een verweerde signaalpost bij een overweg, ongeveer een halve mijl van de stad vandaan, hangt het onthoofde lichaam van een man, zijn beide armen uitgestrekt met de handen vastgenageld aan het uiteinde van de signaalpost en zijn enkels aan de centrale paal. Onderzoek brengt aan het licht dat het hier gaat om de wat excentrieke schoolmeester van de streek, alsook het feit dat zijn bediende, een minder begaafde man, vermist werd.
Ellery Queen wordt aangetrokken door de zaak door een wel heel opvallend kenmerk welke op verschillende plaatsen in het verhaal naar voor komt. Het kruispunt waar de man werd teruggevonden vormt een grote letter “T"; de signaalpost waaraan het lichaam was genageld lijkt op een grote "T”; het lichaam van de gekruisigde man, zonder hoofd, lijkt op een "T,” en op de deur van de schoolmeester's huis, niet ver bij het kruispunt vandaan, was een letter "T" gekrabbeld met het bloed van het slachtoffer.

Ziehier de basis voor een
Ellery Queen detective verhaal wiens verbazingwekkende plot, fantastisch ontwerp en ongrijpbare deductie alle records breekt. Hoe nauwgezet de lezer de door de auteur vooropgestelde koude logica of zgn. "analytico-deductieve methode van deductie" ook toepast , de oplossing van deze West Virginia zaak en de twee"T” moorden die er op volgen blijven net zo'n groot mysterie als de auteur zelf — waarvan overigen, een interessante foto op de binnenflap is terug te vinden — tot dienst eigen briljante toepassing van zijn eigen merk van logica het boek naar een hoogtepunt brengt. Enkele uren van ademloze spanning voor zij die hiervan houden."

 
The Egyptian Cross Mystery - kaft  American Mercury published July 1941 (1st printing June 1941, 2nd printing February 1942)The Egyptian Cross Mystery - kaft Pocket Books 227, 1943 (1st printing August 1943 - 4th printing December 1944)The Egyptian Cross Mystery - kaft Readers League of AmericaThe Egyptian Cross Mystery - kaft pocketboek uitgave, Pocket Book  N° 6017, 1960 (10th printing 1960)  (Illustration Harry Bennett)
The Egyptian Cross Mystery - kaft Signet, 1969The Egyptian Cross Mystery - kaft pocketboek uitgave, Signet 451-E8663, The Egyptian Cross Mystery/Murder with a Past - kaft paperback uitgave, Signet Double Mystery, 1983 
“Kruisiging op kerstdag.” Zo luidde het krantenverslag nadat een leraar uit een klein dorpje vermoord en onthoofd wordt teruggevonden. Bovendien werd het lichaam op kerstdag zelf teruggevonden vastgebonden aan een T-vormig kruis. Opvallend genoeg om Ellery Queen’s interesse op te wekken ― en intrigerend genoeg om hem naar het dorp in West Virginia te lokken om de zaak nader te onderzoeken. Queen vind er te weinig sporen en bewijsmateriaal om tot een sluitende verklaring te komen, zelfs onze meesterspeurder moet onverricht ter zake huiswaarts keren.
Deze horror is alleen maar een verre herinnering wanneer een volgende moord plaatsvindt, op identieke manier maar dit keer in  Long Island. Wanneer Ellery Queen verneemt dat een zonaanbiddende nudisten kolonie die hij eerder in West Virginia ontmoette ook hier in buurt hun kamp heeft opgeslagen, lijkt het hem duidelijk dat de groep en de moorden wel moeten met elkaar verweven zijn. Maar dan volgen nog meer moorden met kruisigingen, die Queen meeslepen in een gecompliceerde en bangelijke puzzel zoals hij die nog niet eerder zag. Hij zal zich op al zijn deductie capaciteiten moeten beroepen om de moordenaar te ontmaskeren.
Pagina grootte advertentie voor The Publishers' Weekly uit september 1932 (!)
Boven: Publiciteit voor het Stokes uitgave The Egyptian Cross Mystery -  "Watch for the Queen of Diamonds on the Jacket!"  met uiterst rechts de pagina grootte advertentie voor The Publishers' Weekly uit september 1932 (!)
Opnieuw een meesterlijk opgezette serie van aanwijzingen,waarin één of meerdere van de hier gelanceerde ideeën later door mindere schrijvers werden gebruikt en dus enigszins familiair zullen overkomen en dan ook door een aandachtig lezer kunnen worden achterhaald. Enkele gelijkenissen met Carr's Three Coffins vermits ze beide gaan over drie Oost-Europese broers die vele jaren geleden een misdaad begingen, hun land ontvlieden, en een andere identiteit aannamen -- nu zien ze op tegen de wraak van een vroegere vijand. (Grobius Shortling)

Een massamoordenaar die echt krankzinnig is en duivels slim, onthooft zijn slachtoffers (zoals later blijkt, niet zonder reden).  Het bevat bijna alle klassiek geworden elementen van een Ellery Queen verhaal, met bijna geen aanwezigheid van Inspecteur Queen of Djuna.

Een van de "nationale" series, die door EQ werd opgegeven om naar Hollywood te trekken. Pas later zou hij terugkeren naar de echte bizarre situaties, zonder overdaad - en deze werden dan soms geschreven in opdracht van EQ door Avram Davidson  (En op de Achtste Dag is dan ook overweldigend en vult dit boek dan ook op meer dan één manier aan). Een conclusie die niet eens zo ver gezocht lijkt, daar het meer en meer duidelijk wordt dat in bijna alle goede Ellery Queen klassiekers verscheidene religieuze elementen werden gestopt.Toch nog moeilijk kiezen maar De Griekse Doodskist haalt het net... maar dit blijft een schitterende tweede.

Opnieuw met een uitdaging aan de lezer..

The Egyptian Cross Mystery - stofkaft Gollancz, 1933The Egyptian Cross Mystery - stofkaft Gollancz, 2nd printing first edition, 1933The Egyptian Cross Mystery - stofkaft uitgave Gollancz, 1934The Egyptian Cross Mystery - stofkaft uitgave GollanczThe Egyptian Cross Mystery - stofkaft Gollancz (Volume V of the Complete Crime Novels of Ellery Queen: first published 1933)
The Egyptian Cross Mystery - kaft Albatross Modern Continental Library, Hamburg, Parijs, Bologna. Uitgave 1933, Volume 73. het was nooit de bedoeling dit boek uit te geven in de V.S. of het Britse gemenebest. In de Engelse taal.The Egyptian Cross Mystery - kaft Penguin Boeken N� 1842. Prijs 3/6, 1964The Egyptian Cross Mystery - kaft eBook uitgave MysteriousPress.com/Open Road, 5 februari 2013The Egyptian Cross Mystery - kaft audioboek Blackstone Audio, Inc., voorgelezen door Richard Waterhouse, 1 oktober 2013The Egyptian Cross Mystery - kaft, Otto Penzler presents American Mystery Classics, november 2020 
America: A Catholic Review of the Week - 14 januari 1933

"Ellery Queen heeft zijn problemen met 'The Egyptian Cross Mystery' (Stokes. $2.00). Binnen zes maanden tijd worden de lichamen van twee mannen ontdekt, onthoofd en gekruisigd - een schoolmeester in een klein dorpje in West Virginia, de ander een rijke tapijt importeur in New York. Ellery Queen ontdekt het verband tussen de twee, en leidt dan de zoektocht naar de moordenaar. Het plot zit goed in elkaar en stelt de leunstoel-detective voor een ingewikkeld probleem. En als hij het verhaal zorgvuldig volgt, krijgt hij voldoende aanwijzingen om de uitdaging van de auteur "Wie is de moordenaar?" te beantwoorden en het ook te bewijzen - maar het is beslist niet gemakkelijk. Een punt van kritiek is dat de moorden onnodig gruwelijk zijn. Maar misschien zal dit de moderne lezer, die gewend is aan bloedstollende scènes in de moderne films, niet verontrusten."

    Bewijs van het uitgekiende commerciële brein van de twee neven: een publicatie in het lentenummer van Mystery Novels Magazine in 1934.Publicatie "The Egyptian Cross Mystery" in het Argentijns blad Leoplan (Maart 1938)
Bewijs van het uitgekiende commerciële brein van de twee neven. Afbeelding links: een publicatie in het lentenummer van Mystery Novels Magazine in 1934. Afbeelding rechts: publicatie in het Argentijns blad Leoplan (Maart 1938)


Het Egyptische Kruis - stofkaft Nederlandstalige uitgave, Servire, Den Haag, 1936Het Egyptische Kruis - kaft Nederlandstalige uitgave, Servire, Den Haag, 1936Het Egyptische Kruis - kaft Nederlandstalige uitgave, Het Spectrum - Prisma-DetectiveHet Egyptische Kruis - kaft de ArbeiderspersThe Egyptian Cross Mystery - kaft Franse uitgave, La Nouvelle Revue Critique in de collectie L'empreinte Nr.40, 1934Le mystère égyptien - kaft Franse uitgave, le Limier, 1949Le mystère égyptien - kaft Franse uitgave, le Limier Nr17, 1949
Le Mystere Egyptien - kaft  Franse editie J'ai Lu Nr 1514, 1983Le Mystere Egyptien - kaft Franstalige pocketboek uitgave, Jai Lu, 1983Le mystère égyptienn - kaft Franse uitgave Libr.des Champs-Elysees Nr 2456, vertaling Perrine Vernay, sept 2001Le mystère égyptienn - kaft Franse uitgave, Archi Poche, Suspense, 2019Das Rätsel des Ägyptischen Kreuzes - kaft Duitse uitgave, Berlin: Kulturelle Verlagsgesellschaft 1934, Iris-Kriminal-Romane Band 34Das geheimnis des Ägyptischen Kreuzes - Duitse uitgave Die MitternachtsbucherDas Rätsel des Ägyptischen Kreuzes - Duitse uitgave Amsel-Kriro 2, 1953

The Egyptian Cross Mystery Vertalingen:  
Chinees: 埃及十字架的秘密  
Deens: Det ægyptiske kors  
Nederlands/Vlaams: Het Egyptische Teken (aka Het Egyptische Kruis)  
Frans: Le mystère égyptien  (aka Le Mystère des trois croix)  
Duits
: Das Ägyptische Kreuz  
(aka Das Rätsel des Ägyptischen Kreuzes)  
(aka Das geheimnis des Ägyptischen Kreuzes)  
Grieks: Το μυστήριο του Αιγυπτιακού σταυρού  
 aka Το μυστήριο του Αιγυπτιακού Σταυρού  
Hongaars: Az egyiptomi kereszt titka
  
Indonesisch: Rahasia Salib Mesir Kuno  
aka Misteri Huruf T  
Italiaans: Il mistero delle croci egizie  
Japanees: エジプト十字架の謎 (ejiputojyuujikanonazo)  
Persisch: معماي صليب مصري
  
Portugees: O Mistério da Cruz Egípcia
 
Koreaans: 이집트 십자가 미스터리
 
Roemeens: Misterul Crucii Egiptene
  
Russisch: Тайна египетского креста   
Spaans: El misterio de la cruz egipcia  (aka La Cruz Egipcia)  
Thais:
ปริศนากางเขนอียิปต  
Tsjechisch: Egyptský kříž
 
Zweeds: Det egyptiska korsmysteriet  

Das Ägyptische Kreuz - kaft Duitse editie Ullstein, 1974Das Ägyptische Kreuz - kaft Duitse editie UllsteinDas Ägyptische Kreuz - kaft Dumont's Kriminal-Bibliothek 1997Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave, Periodici Mondadori, Libri Gialli 143, 1936Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave, 1968Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave, 1985Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave Ed. Mondadori, I Classici del Giallo, Nr.768 - 1996
Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave, 2004Il mistero delle croci egizie - kaft Italiaanse uitgave, Oscar Giallia, Mondadori, 29 nov 2016El misterio de la cruz egipcia - Cover Spanish edition, Buenos Aires. 1946. Libr. HachetteEl misterio de la cruz egipcia - Cover Spanish edition, Buenos Aires. Libr. HachetteEl misterio de la cruz egipcia - kaft Spaanstalige uitgave, coleccion Caiman, ed. Diana, MexicoEl misterio de la cruz egipcia - kaft Spaanse uitgave Picazo, 1972-1973El misterio de la cruz egipcia - Kaft Spaanse uitgave
El Misterio de la Cruz Egipcia - stofkaft Spaanse uitgave, Barcelona 1955, Coleccion el Buho, N° 39 (una seleccion de Crime Club)El Misterio de la Cruz Egipcia - kaft Spaanse uitgave, Editorial Planeta, 1955Ellery Queen novelas escogidas 1 - kaft Spaanse Paperback uitgave, omnibus contains "The Roman Hat Mystery", "The Egyptian Cross Mystery" en "The Dutch Shoe Mystery", Uitgeverij Aguilar, Madrid, 1980Ellery Queen novelas escogidas 1 - harde kaft Spaanse utigave, omnibus bevat "The Roman Hat Mystery", "The Egyptian Cross Mystery" en "The Dutch Shoe Mystery", M. Aguilar Uitgeverij, Mexico, 1980El Misterio de la Cruz Egipcia - kaft Spaanse uitgave, Misterio coleccion Naranja. N° 1, Bruguera, 1981El misterio de la cruz egipcia - Kaft Spaanse uitgave, El BuhoLa Cruz Egipcia - Kaft Argentijnse uitgave, ed. Esporga, Buenes Aires, 2009
O Mistério da Cruz Egípcia - kaft Portugese uitgave Editora MM, 1973O Mistério da Cruz Egípcia - kaft Portugese uitgave Livros do Brasil, Vampiro Nr.27O Mistério da Cruz Egípcia - kaft Portugese uitgave, edition Livros do Brasil, Vampiro, jan 2021O Mistério da Cruz Egípcia - kaft Braziliaanse uitgaveO Mistério da Cruz Egípcia - kaft Portugese uitgave Harper Collins, Clube do Crime, 20 mei 2023Το μυστήριο του Αιγυπτιακού Σταυρού - kaft Griekse uitgave, Viper, 1972Det egyptiska korsmysteriet - kaft Zweedse uitgave, 1968
Misterul Crucii Egiptene - Kaft Roemeense uitgave, editura Enigma, 1994Egyptský kříž - Kaft Tjechische uitgave, Jan Naňka, 1935Egyptský kříž - Kaft Tjechische uitgave, Jan Naňka, 1935Az egyiptomi kereszt titka - Kaft Hongaarse uitgaveТайна Египетского Реста - kaft Russische uitgave voor "The Egyptian Cross Mystery" en "Drury Lane's Last Case", 1993Тайна египетского креста - kaft Russische compilatie, bevat "The Egyptian Cross Mystery" (Тайна египетского креста) & "The Chinese Orange Mystery" (Тайна китайского мандарина), uitgeverij Centrograph (Центрполиграф), 2004.
معماي صليب مصري - kaft Persische uitgaveRahasia Salib Mesir Kuno -  Kaft Indonesische uitgave van The Egyptian Cross Mystery, Editions Penerbit Pradnjaparamita II, Djakarta, 1962.Rahasia Salib Mesir Kuno -  Kaft Indonesische uitgave van The Egyptian Cross Mystery, Editions Penerbit Pradnjaparamita II, Djakarta, 1962.Rahasia Salib Mesir Kuno - kaft Indonesische uitgave, P.T. Pradnya Paramita - Jin Madium N°8, Jakarta Pusat, 1975Misteri Huruf T (Darah di Sebuah Salib) - kaft Indonesische uitgave, Intan Asiaปริศนากางเขนอียิปต - kaft Thaise uitgave van "The Egyptian Cross Mystery" maart 2009
ปริศนากางเขนอียิปต - kaft Thaise uitgave van "The Egyptian Cross Mystery"
The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanse uitgave, uitgever Ogiwara HoshikanThe Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Somatosha, Nr.5The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanse editie, Hayakawa Pocket Mystery Book, april 1956The Egyptian Cross Mystery (エジプト十字架の謎) - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1959?? (20ste uitgave 1970 - 28ste uitgave 1972)The Egyptian Cross Mystery (エジプト十字架の謎) - kaft Japanese uitgave, deel 10 in de reeks "World Masterpieces Complete Works" (世界の名作推理全集 10), Uitgeverij Akita (秋田書店), 1973 (1ste uitgave.), vertaling Saitaro Fujiwara, tekeningen Hisao Saito.
The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanse uitgave, Akane Shobo, "Het geheim van het Egyptische Kruis" uit de reeks Wereld's mysterie literatuur voor jongens en meisjes N°8, 1973 (11de, 22ste druk) (Kwam verpakt in een kartonnen omhulsel met zelfde bedrukking als op de kaft)The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgaveThe Egyptian Cross Mystery - kaft Japanse editie, Tokyo Sogensha, 1999 (Ishikawa Pocket, 1993)The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1987 (57ste uitgave) - 1990 (59ste uitgave)The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Poplar, 1989. Uitgave gericht op meisjes.The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Akane Shobo, 1992, tekst en stripverhaal
The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Shincho, feb 1988The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, december 1976 - augustus 1978 (heruitgave 19 juni 2011)The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, 25 aug 2013,  illustratie van Takenaka, Lincoln (!?) op de kaft van The Egyptian Cross Mystery uit 2014). Het blijkt uiteindelijk professor Yardley te zijn. Een van Ellery's professoren die in het boek voorkomt (Geschiedenis).The Egyptian Cross Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 2016The Egyptian Cross Mystery - kaft Chinese uitgave, Star Press, maart 1995/februari 2000The Egyptian Cross Mystery - kaft Chinese uitgave, Adventure Press, 1 juli 2002
The Egyptian Cross Mystery - kaft Chinese (Mongolie) uitgave, Inner Mongolia People's Publishing House, 1 januari 2010The Egyptian Cross Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press, 2016
이집트 십자가의 비밀(The Egyptian Cross Mystery) - kaft Koreaanse uitgave, 시그마 북스 (Sigma Books), 1 sep 1994이집트 십자가의 비밀(The Egyptian Cross Mystery) - kaft Koreaanse uitgave, 해문출판사(Haemun Publishing), 25 okt 2001이집트 십자가 미스터리(The Egyptian Cross Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Dongsuh Mystery Books, 검은숲, 1 jan 2003이집트 십자가의 비밀(The Egyptian Cross Mystery) - kaft Koreaanse uitgave,  해문출판사(Haemun Publishing), 25 okt 2003이집트 십자가 미스터리(The Egyptian Cross Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave,  검은숲, Ellery Queen Collection, 16 maa 2012
 


Click if you think you can help out...!

Andere artikels over dit boek

(1)
Reading Ellery Queen Jon Mathewson (Jul 2013)
(2) Mysteries Ahoy Aiden Brack (Jul 2018)
(3) Crucifixion of a Dead Man Ho-Ling (May 13. 2013)
(4) Nick Cordillo (Sep 6. 2021)
(5) Ramblings of the Golden Witch Umineko (Aug 28. 2016)
(6) My Reader's Block Bev Hankins (April 30. 2021)
 
* Geïnteresseerde lezers moeten weten dat de icoontjes/kaften die op deze site worden toegevoegd vaak lange uitgebreide informatie hebben, die niet noodzakelijk in de tekst zelf wordt herhaald. Die informatie kwam ooit standaard als pop-up te voorschijn door met de muis de foto aan te wijzen. Firefox gebruikers kunnen deze handigheid activeren via een add-on genaamd "Popup ALT Attribute". Na installatie resulteert het aanwijzen van de iconen of kaften in een pop-up met extra of verduidelijkende informatie over de afbeelding.

vorige detailbespreking ... t e r u g   n a a r    Q  B  I volgende detail bespreking ...


Copyright © MCMXCIX-MMXXIII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.