Whodunit ?

Jarenlang hebben fans van de Ellery Queen romans en korte verhalen een steeds terugkerend mysterie moeten oplossen: Hoe zag Ellery Queen er precies uit? Frederic Dannay en Manfred Lee gaven slechts de schamele aanwijzingen. In de eerste romans wisten we dat Ellery een pince nez bril droeg, en hij werd altijd beschreven als lang en slank met zilvergrijze ogen. Maar dat was het wel zo'n beetje. Voor vele fans van de NBC serie van 1975 zal Ellery altijd Jim Hutton zijn, maar lang geleden, helemaal in het begin, was er een tijd dat Ellery Queen -- de auteur(s) -- ook werd voorgesteld als Ellery Queen, de detective.

Natuurlijk was er een probleem. Of misschien moeten we zeggen "twee." Hoe krijg je één detective van twee auteurs? Misschien niet zo moeilijk als het klinkt.

De twee neven werkten niet alleen samen, maar ze leken in het begin ook erg op elkaar. Hen samenvoegen tot één personage was een kans die het blad Popular Photography niet kon laten liggen. De neven hadden al gebruik gemaakt van hun fysieke gelijkenis om om de beurt lezingen te geven (altijd gemaskerd) als "Ellery Queen".

Popular Photography besloot de taak op zich te nemen om de twee auteurs daadwerkelijk te combineren tot één detective. Dit zou in de huidige tijd met Photoshop en andere bewerkingsprogramma's vrij gemakkelijk zijn geweest. Maar het enige waar het tijdschrift mee kon werken, zoals het verhaal hieronder getuigt, was ouderwets vakmanschap...

Kurt Sercu
Dale C. Andrews

 

"TWEE-IN-EEN Portretten"

door Dushan Hill
Fotografie door Gorska-Hill

Je kunt veel plezier beleven aan het over elkaar leggen van portretfoto's. Hier worden twee methoden beschreven, waarvan er een werd gebruikt bij het fotograferen van een bekende auteur.

In het hele domein van de trucfotografie kan het maken van composietportretten een aantal van de interessantste effecten opleveren. Het is ook niet moeilijk om te doen, en het biedt vele mogelijkheden om je vrienden voor de gek te houden en te amuseren.

Combinatieportretten werden onlangs gebruikt bij het vervullen van een interessante commerciële opdracht. Dit gebeurde toen de Frederick A. Stokes Co., uitgevers van de Ellery Queen mysterie verhalen, een foto wilde van Ellery zelf. Aangezien Ellery eigenlijk twee mannen is, Manfred B. Lee en Frederic Dannay, moest de fotograaf hun twee gezichten in één portretfoto samenvoegen om de opdracht te kunnen vervullen.

Er zijn twee manieren om zo'n combinatieportret te maken: een met de camera en een met de vergroter. De eerste methode is van toepassing als je vanaf nul kunt beginnen, dat wil zeggen, als je de onderwerpen kunt laten poseren en de negatieven kunt schieten met het doel ze te combineren. Dit was het geval met Ellery Queen. Lee en Dannay werd gevraagd zo gelijk mogelijk gekleed naar de studio te komen, om verwarring in de uiteindelijke afdruk te voorkomen met betrekking tot stropdassen, kragen en pakken.
Lee werd eerst gefotografeerd. Toen de gewenste pose was bereikt (de voorkant is het beste bij dit soort werk), werd een vel kleurloos cellofaan over het grondglas van de camera gelegd, dat aan de bovenkant met doorzichtig plakband was vastgemaakt. Dit cellofaan belemmerde het zicht niet, en kon worden opgetild voor directe inspectie van de afbeelding op het grondglas. De ogen van Lee (vooral de lichtvlek) en een ruwe schets van zijn gezicht en schouders werden op het cellofaan getekend met een zacht potlood, en de belichting werd gemaakt.
Vervolgens werd Dannay gevraagd de plaats van Lee in te nemen en de pose van Lee zo goed mogelijk na te bootsen. De camera werd dan heen en weer bewogen tot de ogen van Dannay op het cellofaan samenvielen met de ingetekende ogen van Lee. Vervolgens werden de algemene posities van hoofd en schouders in overeenstemming gebracht met de contouren op het cellofaan, en werd de tweede opname gemaakt.
Manfred Lee (linksboven) en Frederic Dannay (linksmidden) zijn twee auteurs die samen boeken schrijven onder de naam Ellery Queen. Links staat een samengesteld portret van de twee mannen, gemaakt op één negatief. De tekst legt uit hoe dit tot stand is gekomen.
Bij het maken van de uiteindelijke combinatiedruk, die als een van de illustraties bij dit verhaal is weergegeven, werd het ene negatief over het andere gelegd en werden de twee beelden zo nauwkeurig mogelijk geregistreerd. Daarna werd de afdruk gemaakt. De uiteindelijke afdruk werd ge-airbrusht om dubbele lijnen en andere tekenen van gebrek aan registratie te verwijderen. Het airbrushen werd in dit geval echter uitsluitend gedaan om deze afdruk geschikt te maken voor publicatie, en deze stap in de procedure kan voor gewone doeleinden achterwege worden gelaten.

Naast de zojuist beschreven methode is er nog een andere manier om combinatieportretten te maken wanneer de negatieven van verschillende grootte zijn en de afstand tussen de ogen van de geportretteerden enigszins verschilt. In dit geval wordt de vergroter gebruikt in plaats van de camera.

Het eerste negatief wordt in de vergroter geplaatst en scherpgesteld op de ezel, en een vel rood cellofaan wordt over de ezel gelegd en aan één kant scharnierend vastgezet, zoals in het andere geval met het grondglas van de camera werd gedaan. De ogen en de algemene contouren worden op dezelfde wijze op het cellofaan getekend. Het cellofaan wordt vervolgens opgetild, een vel vergrotingspapier wordt op zijn plaats gelegd en er wordt een opname gemaakt.

Daarna wordt het cellofaan over het belichte vel papier gelegd om het te beschermen, terwijl het eerste negatief uit de vergroter wordt genomen en het tweede wordt geplaatst en afgesteld. De ogen van het tweede negatief worden dan vergeleken met de reeds op het rode cellofaan getekende ogen, waarbij de hoofd- en schoudercontouren zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het licht van de vergroter wordt uitgedaan, het cellofaan wordt opgetild en de tweede opname wordt gemaakt.

Er zal wat geëxperimenteerd moeten worden om de juiste belichting voor elk negatief te vinden. Het is belangrijk dat geen van beide belichtingen te zwaar of te licht is, omdat het de bedoeling is ze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze "dubbele vergroting" kan met bijna elk aantal negatieven worden herhaald, zolang men er maar op let dat de ogen en de algemene contouren van hoofd en schouders in elk geval overeenkomen. Natuurlijk, hoe meer meervoudige opnamen u maakt, hoe zorgvuldiger u elke opname moet uitrekenen.

De eerste van de twee methoden kan uiteraard alleen worden toegepast door camera's die zijn uitgerust met een matglazen scherpstelscherm. En voor de beste resultaten is het verstandig een camera te gebruiken die groot genoeg is om een vrij nauwkeurige registratie van de beelden op de film mogelijk te maken. De vergrotingsmethode staat open voor iedereen die een vergroter kan gebruiken. Het werkt het best wanneer de verschillende negatieven gelijkaardig zijn wat betreft de houding van het onderwerp, de grootte en de beelddichtheid. Ongelijke achtergronden worden vaak voldoende door elkaar gemengd om bijna neutraal uit te komen op de uiteindelijke meervoudige afdruk, maar je moet wel letten op het register van witte kragen, enz. In plaats van airbrushen kan de amateur veel doen aan plaatselijk bleken op de uiteindelijke afdruk.

Er is niets ingewikkelds aan het maken van deze meervoudige portretten, op welke manier je het ook doet. Probeer het maar eens uit - u zult aangenaam verrast zijn, en uw vrienden ook, als zij zichzelf in een van deze combinatiefoto's terugzien.-}

(Uit Popular Photography, Bonnier Corporation, juli 1941)

vorig artikel...  t e r u g   n a a r   E x t r a , E x t r a         


 
Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright ©  MCMXCIX-MMXIX   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.