klik op de kaft om terug te gaan

Het Mysterie van de Hoge Hoeden (1929) volgende detail bespreking ...

Het drama dat speelde in de schouwburg was dit seizoen de meest populaire show in stad. Het droeg de naam 'Gunplay' en zat vol met geweld, actie en geluiden van bendeoorlogen - een beetje ruw, een beetje stout en vanzelfsprekend volledig naar de zin van het talrijk opgekomen publiek. Kort nadat het doek voor de tweede acte opging was er een lichte opschudding in de zaal. De reden werd aanvankelijk slechts door enkelen bemerkt maar dan weerklonk een schreeuw en de lichten schoten aan. Dichtbij een gesloten uitgang stond een grote politieman die een licht nerveuze man bij de arm hield "Iedereen blijven zitten waar je zit!" Het publiek lachte, denkend dat dit deel uitmaakte van het stuk. Maar de onrust brak los wanneer een corps blauwjassen, aangevoerd door een man in burger de middengang afliep "Wat is er aan de hand, Doyle?"
"Het ziet er naar uit dat deze man werd vermoord, Sergeant."

Plotseling klonk een scherpe kreet door de schouwburg. De toeschouwers opgewonden door de snelle opeenvolging van de gebeurtenissen op het toneel, rekten vol verwachting de halzen in de richting van die kreet. Ze dachten dat het om een nieuwe sensatie in het stuk ging. In een schouwburgzaal, op de achterste rij, zit de advocaat van kwade zaken, Monte Field, keurig in avondkleding. Twee merkwaardige gegevens tarten Ellery Queen's speurzin: Field is dood en er is nergens een spoor van zijn hoge hoed.

"Behoort tot onze A klasse." -- H.V. O'Brien, Chicago Daily News 

"Moord in het theater... een knock-out ... drie uur ademloos geluk." -- Detroit Free Press

"Niet alleen is het verhaal echt opwindend maar hij speelt het dan nog eens absoluut fair - een feit die je ook zelf kunt ontdekken, zoals je allicht ook zult willen doen, wanneer je na het lezen van de laatste pagina op je stappen terugkeert en door het boek bladert ... een waardige opvolger voor Holmes... Ook op het eind kon geen heerlijke 'verrassing' ontbreken. Het geheel is bewonderenswaardig gedaan- een detective de luxe." --
Ralph Straus, Sunday Times
 
The Roman Hat Mystery - kaft Stokes, 1929The Roman Hat Mystery - kaft Stokes eerste uitgave, 1929The Roman Hat Mystery - stof kaft uitgave Grosset & DunlapThe Roman Hat Mystery - harde kaft uitgave Grosset & DunlapThe Roman Hat Mystery - kaft Golden Anniversary (50ste verjaardag) met nieuwe inleiding door Frederic Dannay, The Mysterious Press
The Roman Hat Mystery - kaft herdruk International Readers League, 1930.The Roman Hat Mystery - Stofkaft Triangle Books, January 1, 1942The Roman Hat Mystery - harde kaft uitgave, TriangleThe Roman Hat Mystery - stofkaft Tower Books,1946The Roman Hat Mystery - kaft Tower Books, 1946
Boven: Eerste uitgaven hadden identieke kaften. De opdruk op de rug verschillende naargelang de uitgever. Van linksboven naar rechtsonder: telkens stofkaft en harde kaft voor respectievelijk de uitgaven van Stokes, Grosset & Dunlap,  en tot slot Mysterious Press' 50th birthday (Golden Anniversary) editie die was voorzien van een nieuwe intro door Frederic Dannay; International Readers League (alleen harde kaft), Triangle Books;  Tower/World Publishing.  (Klik op de kaften zelf om die verschillen te zien) *
 
Buffalo Evening News, "Door de Hoed" - 24 augustus 1929

In zijn roman "The Roman Hat Mystery" , een zo slim probleem in deductie als men maar kan vinden na een jaar van bladeren door mysterio-detective literatuur, draait Ellery Queen de lezers behendig om zijn vinger. Dit verhaal is er een van pure analyse, een geheel nieuwe modus in een populair type fictie.
De verklaring van de uitgever negerend dat "The Roman Hat Mystery" zo opmerkelijke verdienste vormt dat het uitgevershuis van Stokes dit seizoen geen andere detectiveroman zal publiceren, en het boek beoordelen met flink wat scepticisme, zelfs wantrouwen, zijn we gedwongen om geef toe dat hier iets van het allergrootste belang is verschenen op het gebied van literaire inspanningen waar velen met niet meer dan gemiddeld succes in zijn geslaagd. Van de eerste tot de laatste regel presenteert Ellery Queen een roman die radicaal verschilt van de overvloed aan thrillers.

De plot is van een fascinerende complexiteit, de setting romantisch, de stijl zeer aangenaam en het deductieve patroon is het meest ingenieuse in opzet. De karakterisering van Ellery Queen is super. Je voelt dat hij elk van de duidelijk omlijnde personages die een rol spelen bij het oplossen van het hoedenmysterie intiem kent.

Het verhaal gaat over een hoge hoed, welke in eerste instantie een onbeduidende aanwijzing lijkt, maar uiteindelijke wordt van deze ongrijpbare draad het hele verbazingwekkende garen gesponnen.
Te midden van het geraas van geweervuur ​​in het Romeinse theater in New York onthult het gekwelde gefluister van Monte Field, een advocaat met een breed scala aan criminele associaties, een moord terwijl het publiek verdiept is in 'Gun Play'. De enige aanwijzing voor de moordenaar van Field is diens ontbrekende hoge hoed. Maar waarom die hoed? Het lijkt erop dat Field, een afperser op grote schaal, dol was op het gebruik van een hoge hoed als bewaarplaats voor papieren waarmee die dollars van zijn slachtoffers afpikte. Het is ook bekend dat Field de naam van het slachtoffer op de band van de hoed heeft geschreven, dus als de hoed eenmaal in onze handen valt, is dat ook zo voor de naam van de moordenaar. De hoed leidt vervolgens de sympathieke, oudere, tabak snuivende inspecteur Richard Queen, door een labyrint van interessante en soms tegenstrijdige situaties.
Er zijn geen spectaculaire scènes, geen opeenvolging van moorden, geen rechercheurs die in razend tempo heen en weer rennen, geen hocus pocus en geen toevlucht nemen tot de afgezaagde formule van mysterieverhalen. In plaats daarvan is er een diepgaande studie van de zaak die wordt geanalyseerd met een opmerkelijke psychologische techniek. De lezer krijgt alle feiten die nodig zijn voor de oplossing van de zaak, maar blijft uiteindelijk verbijsterd achter bij de verrassende ontknoping.

Het eerste EQ mysterie, werd door de oorspronkelijke uitgevers als een klasse apart beschouw ze kozen The Roman Hat Mystery dan ook uit meer dan 100 reeds geselecteerde manuscripten als hun  bijdrage tot "mysterie van het jaar". De daaropvolgende lovende kritieken -- die het "briljant," "ingenieus," "fascinerend," "intrigerend," "vlot-bewegend" noemden -- bewezen dat de uitgever een geslepen keuze had gemaakt. Later wordt in The Finishing Stroke door Ellery zelf gezegd dat The Roman Hat Mystery door de critici bijzonder goed werd ontvangen. Zonder alsnog een geijkte formule te volgen bood dit mysterie een volledig sluitend plot aan met een fascinerende complexiteit, een theatraal romantisch decor en een hoogst vernuftig deductief patroon die niet alleen vrij geloofwaardig is, maar bovendien aangrijpend en volledig origineel in zijn opzet. Het essentiële gegeven is de verdwenen hoge hoed. Op het eerste zicht een detail maar uiteindelijk het scharnierpunt waarop dit hele verbazingwekkende verhaal draait. Elke gegeven om tot de oplossing te komen wordt op voorhand gegeven en toch dagen we de meest fervente amateur criminoloog uit om zelf via deductie de duizelingwekkende ontknoping te vinden.

The Roman Hat Mystery - kaft Jonathan Mystery DigestThe Roman Hat Mystery - kaft pocketboek uitgave, Pocket Books Inc N°77, Jan 1. 1940The Roman Hat Mystery - Pocket Books Nr.77 13de druk augustus 1947The Roman Hat Mystery - kaft pocketboek uitgave, Pocket Books Inc N°6134, 1962
The Roman Hat Mystery - kaft Signet Pocket #77, October 1941 8th PrintingThe Roman Hat Mystery - kaft Signet, 1967The Roman Hat Mystery - kaft Signet. In 1979, bracht Signet deze Special 50th Anniversary Edition uit. Signet 451-E8470 is de derde druk van hun 1967 paperback. To the confusion of booksellers and collectors everywhere, they failed to update the third printing date on the copyright page. Dit keer met het, in 1979, verward klinkende “1929, 50th Anniversary Edition, 1967”The Roman Hat Mystery - kaft Penguin Books, 1956 

De bewondering die Frederic Dannay had voor Maurice Leblanc's Arsene Lupin komt hier zeker bovendrijven en hoe meer ik het bekijk hoe meer mij het gevoel bekruipt te zeggen dat Ellery niet zozeer een nieuwe Sherlock maar veeleer de nieuwe Lupin was.

Rufus King's eerste Lt. Valcour novelle, Murder by the Clock, had een simpele verhaallijn rond mannenhoeden. Het werd blijkbaar in serievorm in tijdschriften uitgegeven in 1928, alvorens in 1929 in boekvorm zijn weg naar de winkels te vinden. Het zou dus kunnen dat EQ King's werk als springplatform gebruikte. Men kan zich zelfs afvragen als de naam "Rufus King" EQ's keuze van pseudoniem Ellery Queen bepaalde. 

Dannay zei hier ooit over, "...Van Dine influenced us because he made so much money; and then, the kind of thing he did appealed to us in those days. It was complex, logical, deductive, almost entirely intellectual..."
(Nevins).  Toen de neven deel namen aan de McClure schrijfwedstrijd was Van Dine op zijn hoogtepunt van zijn succes. De invloed die dit idool had is maar wat duidelijk. Zoals JJMcC in zijn introducties meerdere malen aan gaf trok Ellery Queen op rust richting Italië: precies die plaats die ook Van Dine voor de op rust zijnde Philo Vance had uitgekozen. Ellery Queen was net als Philo Vance een pseudoniem om de ware identiteit van de speurder te verbergen. Ze hielden beide van pompeuze literaire verwijzingen. Vance werd door zijn vriend Markham toegang verleend tot de plaats van de misdaad, terwijl Ellery zich hiervoor diende te beroepen op zijn vader. Sergeant Velie, Doc Prouty en zelfs Djuna hadden allen hun tegenhanger in de Van Dine boeken als respectievelijk Sergeant Heath, Dr. Doremus en de butler Currie. Meer nog de hele plotopbouw was geënt op Van Dine.

 

Mystery of the Roman Hat - cover Gollancz editionThe Roman Hat Mystery - stofkaft Gollancz Re-set January 1935 [5th Gollancz issue]The Roman Hat Mystery - stofkaft Gollancz-Triangle herdruk 1948The Roman Hat Mystery - stofkaft Gollancz (blauwe harde kaft), Twaalfde druk 1949.Mystery of the Roman Hat - Deze heruitgave in 1969 heeft een opmerkelijke cijfermatig 'toeval': het wordt 40 jaar na de originele utgave heruitgegeven op dezelfde dag als de 40ste Ellery Queen novelle Cop Out en werd uitgegeven door Victor Gollancz Ltd
The Roman Hat Mystery - harde kaft uitgave, Zephyr Books, N°49, Stockholm/London, 1945 & 1947The Roman Hat Mystery - kaft pocketuitgave (met stofkaft) The Continental Book Company, Zephyr Books, N°49, Stockholm/London, 1945 & 1947The Roman Hat Mystery - kaft paperback uitgave, The Continental Book Company, Zephyr Books, N°49, Stockholm/London, 1949The Roman Hat Mystery - kaft Engelse uitgave, Ulverscroft Leicester, Large Print edition, 1 maart 1981

Slimme ontwikkeling van het plot met verschillende punten die het wat moeilijk verteerbaar maken. EQ is eerder een stijve pannenlat. Het zet en patroon uit dat duidelijk werd gevolgd in de daaropvolgende werken. Alhoewel het hier een vrij eenvoudige misdaad betreft, bevat het verhaal een aantal zaken die de basis legden voor latere Queen verhalen: het introduceert de meeste terugkerende figuren in de EQ boeken. Zo leren we de wat "stijve" Ellery kennen met lorgnet en overjas, een grijs kostuum en wandelstok. Hij spreekt zijn vader aan met "My dear Watson". Richard verschijnt ook hier voor het eerst en gebruikt meteen zijn snuifdoos. Ook de anderen worden ons voorgesteld de zigeunerjongen Djuna, brigadier Velie, detective Flint, politieagenten Doyle, Hesse, Pigott, Ritter en Hagstrom. Henry Sampson maakt zijn eerste verschijning samen met de vervanger Timothy Cronin. 
The Roman Hat Mystery - kaftThe Roman Hat Mystery - kaft Franklin Library Edition, 1989The Roman Hat Mystery - kaft eBook uitgave MysteriousPress.com/Open Road,25 oktober 2011The Roman Hat Mystery - kaft audioboek Blackstone Audio, Inc., voorgelezen door Robert Fass, 15 september 2013

Het verhaal speelt zich af in N.Y. in de schouwburg op West 47nd Street. waar Monte Field, een advocaat werd vergiftigd.
Zoals later gebruikelijk werden alle verwijzingen naar specifieke jaartallen verwijderd en we weten alleen dat het verhaal zich afspeelt tussen maandag, 24 september en woensdag, 3 oktober. We vermoeden dat het hier wel degelijk om 1928 gaat. Er is een uitdaging aan de lezer.

Reeds in de eerste hoofdstukken zien we één van de vermoeiende zoektochten zo prominent aanwezig in de Queen saga; zijn slot is van het deductieve type, zoals het overgrote deel van zijn werken; de deducties houden onder andere in dat een grote lijst verdachten moet worden verhoord; tenslotte wordt uitgelegd waarom één en alleen die ene de eigenschappen van de schuldige partij kan omvatten, allen vrij gelijkend op gebeurtenissen in The Dutch Shoe Mystery, Halfway House en zeker deze in The Tragedy of Z. Het hoofdidee in de oplossing is er één die in een aantal variaties zijn kop blijft opsteken tijdens de serie in de dertiger jaren: bvb. The Spanish Cape Mystery.

Tot mijn verbazing liet de Nederlandstalige edities (behalve Zilvermeeuw Nr.8) niet alleen het voorwoord van de hand van JJMcC uit de vertalingen weg maar werd ook een gedeelte van de tekst ingekort. Meestal precies datgene welke de setting voor de Queen verhalen voorzag. Zo verdween bvb. de beschrijving van het appartement van de Queens aan het begin van hoofdstuk 8. 

 
        In de Franklin Library herduk (1989 als deel van hun Mystery Masterpieces series) werd een speciale tussenpagina gemaakt door artist Norman Walker.
Boven: In de Franklin Library herduk (1989 als deel van hun Mystery Masterpieces series) werd een speciale tussenpagina gemaakt door artist Norman Walker.
Rochester Democrat and Chronicle, "Matter of Deduction" - 22 september 1929

"Dit is een probleem in deductie. Het is niet één van die huiveringwekkende mysterie verhalen.
De enige moord in dit boek is net gepleegd als het verhaal begint. Een man in avondkledij wordt dood aangetroffen in een zetel op de achterste rij van een overvol New Yorks theater. Wie heeft hem vermoord? Hij had een onfrisse reputatie en talrijke vijanden die hem ongetwijfeld het liefst dood zouden hebben, maar wie kan deze misdaad ongemerkt hebben gepleegd?
De auteur geeft ons een plattegrond van het theater en de meeste feiten die aan het licht komen. Inspecteur Queen en zijn opmerkzame zoon, Ellery, werken voor de ogen van de lezer. De belangrijkste aanwijzing is het feit dat de zijden hoge hoed, die deel uitmaakte van het kostuum van de vermoorde man, ontbreekt wanneer zijn lichaam wordt ontdekt.
Hoe kon zo'n artikel in een theater volledig verdwijnen - en waarom? U wordt uitgedaagd de ontknoping te ontrafelen voordat u het einde van het boek bereikt."

 
Publicatie uit maart 1931 in Detective Book Magazine Nr.12
Boven links: Publicatie uit maart 1931 in Detective Book Magazine Nr.12. 
Boven rechts:  Franstalig tijdschrift Mon Magazine Policier (Revue Moderne) gepubliceerd in Montreal, Canada, september 1944 , met daarin Le mystère du chapeau soie.
 


Het mysterie der Hooge Hoeden - kaft uitgave Zilvermeeuw Nr.8 1935Het mysterie der Hoge Hoeden - Zilvermeeuw Nr.24 Het mysterie van de Hoge Hoeden - kaft Prisma 919Het mysterie van de Hoge Hoeden - kaft Prisma-detectiveHet mysterie van de Hoge Hoeden - kaftLe Mystère de Chapeau de Soie - Franse uitgave Un MystèreLe Mystère romain - kaft Franse uitgave, Le Limier, 1948
Le Mystère romain - kaft Franse uitgave, Le Limier nr.14, 1948Le Mystere du Chapeau de Soie - Kaft Franse uitgave, Garnier, Classiques De L'enigme, 1981Le mystère du théâtre romain - Franse uitgave editions J'ai Lu N°2103, 1986Schön is ein Zylinderhut - kaft Duitse uitgave Ullstein, BerlinSchön is ein Zylinderhut - Duitse uitgave Ullstein Krimi 782Schön is ein Zylinderhut - Duitse uitgave Ullstein KrimiDer Hut des Toten - kaft Duitse uitgave Mitternachtbücher N°63

The Roman Hat Mystery Vertalingen: 
Braziliaans: O Mistério do Chapéu Romano 
(aka
Um morto na platéia) 
Tsjech: Zlocin v rímském divadle (aka Zlocin v divadle) 
Deens: Døden på sidste række 
Nederlands/Vlaams: Het mysterie van de hoge hoeden 
(aka Het mysterie der Hooge Hoeden) 
Fins: Silinterihatun Arvoitus 
Frans:Le mystère du théâtre romain 
(aka Le mystère du chapeau soie 
aka Le Mystère romain) 
Duits: Der mysteriöse Zylinder (aka Schön ist ein Zylinderhut 
aka Der Hut des Toten) 
Grieks: Φόνος στό θέατρο (aka Φόνος στο ρωμαϊκό θέατρο) 
Hebreews:
תעלומת הצלינדר 
Hongarije: A római kalap rejtélye 
Italiaans: La poltrona N. 30 
Japanees: ローマ帽子の謎 (roumabousinonazo) 
aka ロオマ劇場事件 
aka 劇場殺人事件 
Koreaans: 로마 모자 미스터리 
Persisch: کتاب راز کلاه رومی 
Russisch: ТАЙНА РИМСКОЙ ШЛЯПЫ 
aka Тайна исчезнувшей шляпы 
aka Таинственный цилиндр 
Spaans: El Misterio del Sombrero de Copa 
aka El Sombrero Romano 
Zweeds: Håll i hatten 

Der Mysteriose Zylinder - kaft DuMont's Kriminal Bibliothek 2000Der Mysteriose Zylinder - kaft DuMont's Kriminal Bibliothek La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave, februari 1934La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse editie Il Capolavori Dei Gialli mondadori N°110, 1959La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave I Classici Del Giallo, 1975La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave Sfida Al Lettore, 1984La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave, Mondadori - De Agostini Prima Edizione I Maestri del Giallo,1990
La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave, I classici del Giallo Mondatori 'Volume Oro' Nr 1020, 29 juli 2004La Poltrona N.30 - kaft Italiaan uitgave, Oscar scrittori del Novecento, 2004.La Poltrona N.30 - kaft Italiaanse uitgave, Mondadori Nero, 2015El Misterio del Sombrero de Copa - kaft Spaanse uitgave, Librería Hachette. Biblioteca de Bolsillo nº 46. Serie Naranja Novelas Policiales, 1944El Misterio del Sombrero de Copa - kaft Spaanse uitgave, 2de editie, Librería Hachette. Biblioteca de Bolsillo nº 46. Serie Naranja Novelas Policiales, 1944El Misterio del Sombrero de Copa - kaft Spaanstalige uitgave, coleccion Caiman, Ed. Diana, MexicoEl Misterio del Sombrero de Copa - kaft Spaanse pocket uitgave, coleccion Caiman N° 95, Ed. Diana, Mexico, 1947 (1957?)
El Misterio del Sombrero de Copa - Kaft Spaanse uitgave, Caiman (Editorial Diana), 1970Ellery Queen novelas escogidas 1 - kaft Spaanse Paperback uitgave, omnibus contains "The Roman Hat Mystery", "The Egyptian Cross Mystery" en "The Dutch Shoe Mystery", Uitgeverij Aguilar, Madrid, 1980Ellery Queen novelas escogidas 1 - harde kaft Spaanse utigave, omnibus bevat "The Roman Hat Mystery", "The Egyptian Cross Mystery" en "The Dutch Shoe Mystery", M. Aguilar Uitgeverij, Mexico, 1980El Misterio del Sombrero de Copa - Kaft Spaanse uitgave, Caiman, 1987Um morto na platéia - kaft Braziliaanse editie Cultrix, 1971O Mistério do Chapéu Romano - kaft Brazilaanse uitgave, Editorial Minerva, Coleção XIS, 1959.O Mistério do Chapéu Romano - kaft Brazilaanse uitgave, Livros do Brasil, 2003.
El Sombrero Romano - Argentiijnse uitgave, 2009Φόνος στό θέατρο - kaft Griekse uitgave, Viper, 1977Φόνος στο ρωμαϊκό θέατρο - kaft Griekse uitgave, Public, Noir, 2019Den på sidste række - kaft Deense uitgave, Lademann, 1974Doden på sidste række - kaft Deense uitgave, Rosenkilde & Bahnhof June 2015Hall I Hatten - stofkaft Zweedse uitgave, Bra Deckare, 1981Silinteri Hatun Arvoitus - Kaft Finse uitgave, K.J.Gummerus, 1965
Silinterihatun Arvoitus - kaft Finse uitgave, 1977Silinterihatun Arvoitus - kaft Finse uitgaveZlocin v divadle - Kaft Tjechische uitgave, 1937Zlocin v divadle - Kaft Tjechische uitgave, 1937Zlocin v rímském divadle - Kaft Tjechische uitgave, 2016תעלומת הצלינדר - Kaft Israelische uitgave
Санаторий смерти (Sanatorium des doods) - kaft Russische uitgave, met daarin twee Ellery Queen verhalen "The Roman Hat Mystery" (Таинственный цилиндр) en "Vanishing Corpse" (Санаторий смерти), 1994Эллери Куин в 3-х тт. (Ellery Queen in 3 volumes) - kaft Russische uitgave, deel 1 van drie volumes met elk 3 Ellery Queen verhalen, dit volume omvat "The Roman Hat Mystery" (Тайна римской шляпы), "The French Powder Mystery" (Тайна французского порошка) & "The Dutch Shoe Mystery" (Тайна голландских туфель), uitgegeven door Terra Bookclub (Терра - Книжный клуб), 2001Тайна исчезнувшей шляпы - kaft Russische compilatie, bevat "The Roman Hat Mystery" (Тайна исчезнувшей шляпы) & "The Siamese Twin Mystery" (Тайна сиамских близнецов), uitgeverij Centrograph (Центрполиграф), 2005کتاب راز کلاه رومی - kaft Persische uitgave uit 2018 door ویدا (Vida)The Roman Hat Mystery (ロオマ劇場事件) - kaft Japanese uitgave, Koronsha, 1ste uitgave, 1934The Theatre Murder Case (劇場殺人事件) - kaft Japanese uitgave, Hagiwara Seibunkan, 1938 (1ste uitgave)
The Roman Hat Mystery (ローマ帽子の謎) - kaft Japanse editie, Tokyo Sogensha (Sougen Mystery Bunko), 1972 (26ste uitgave)The Roman Hat Mystery - kaft Japanse editie Somatosha, 1957The Roman Hat Mystery - kaft Japanse editie, Tokyo Sogensha, 2 dec 1960The Roman Hat Mystery - kaft Japanse editie, Kadokawa Bunk, 30 juni 1963The Roman Hat Mystery - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, 1963The Roman Hat Mystery - kaft Japanese uitgave, Hayakawa Bunko, juni 1982
The Roman Hat Mystery - JapanThe Roman Hat Mystery - kaft Japanse editie, Kadokawa Bunko, 19 mei 2011The Roman Hat Mystery - kaft Japanse editieThe Roman Hat Mystery - kaft Japanese editie, 25 nov 2012, illustratie door TakenakaThe Roman Hat Mystery - kaft Chinese (?) uitgaveThe Roman Hat Mystery - kaft Chinese uitgave (Hong Kong), januari 2003
The Roman Hat Mystery - kaft Taiwanese uitgave, 10 januari 2004The Roman Hat Mystery - kaft Chinese (Mongolie) uitgave, Inner Mongolia People's Publishing House, 1 januari 2010The Roman Hat Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press, april 2014로마 모자의 비밀(The Roman Hat Mystery)- kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Sigma Books, 1 sep 1994로마 모자 미스터리(The Roman Hat Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Dongsuh Mystery Books, 5 mei 2003로마 모자 미스터리(The Roman Hat Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, 검은숲, Ellery Queen Collection, 1 dec 2011


Click if you think you can help out...!

Andere artikels over dit boek

(1)
The Green Capsule Noah Stewart (Jun 2017)
(2) Mysteries Ahoy! Aiden Brack (Nov 2017)
(3) Reading Ellery Queen Jon Mathewson (Feb 2013)
(4) In which the Queens go the theatre Ho-Ling (May 10. 2013)
(5) The Grandest Game in the World Nick Fuller (Aug 2021)
(6) Dead Yesterday (April 2019)
(7) The Invisible Event - The Underwhelming Origins of Ellery Queen in The Roman Hat Mystery JJ (June 2016)
(8) In Search of the Classic Mystery Novel Puzzle Doctor (May 15. 2011)
(9) Davy Crocketts' Almanac Evan Lewis (Mar 1. 2013)
(10) AQ's Reviews (November 12. 2014)
(11) Alligators and aneurysms! (July 29. 2023) James Weber
 
* Geïnteresseerde lezers moeten weten dat de icoontjes/kaften die op deze site worden toegevoegd vaak lange uitgebreide informatie hebben, die niet noodzakelijk in de tekst zelf wordt herhaald. Die informatie kwam ooit standaard als pop-up te voorschijn door met de muis de foto aan te wijzen. Firefox gebruikers kunnen deze handigheid activeren via een add-on genaamd "Popup ALT Attribute". Na installatie resulteert het aanwijzen van de iconen of kaften in een pop-up met extra of verduidelijkende informatie over de afbeelding.

       t e r u g   n a a r    Q  B  I volgende detail bespreking ...


Copyright
© MCMXCIX-MMXXIV   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.