Klik op de kaft om terug te gaan

vorige detailbespreking ...  Moord achterstevoren (1934) volgende detail bespreking ...

De moordenaar moet wel een bijzonder vreemde inval hebben gehad, toen hij niet alleen alles in de kamer ondersteboven en achterstevoren zette, maar zelfs de moeite nam het slachtoffer zijn kleren achterstevoren aan te trekken. Het leek volslagen krankzinnig, maar bij nader toezien moest EQ toegeven dat er een systeem in de krankzinnigheid stak. Het was allemaal welbewust gedaan en Ellery vermoedde dat de reden school in het feit dat de moordenaar de aandacht wilde afleiden van een detail dat, als het ontdekt werd, de oplossing onder handbereik zou brengen. Even raadselachtig was dat niemand de moordenaar gezien had. Hij moest uit het niets te voorschijn zijn gekomen en ook weer daarin zijn verdwenen. En trouwens, wie was het slachtoffer, en waarom was hij vermoord? Queen junior noch zijn vader hadden ooit zo'n merkwaardige misdaad moeten oplossen. En als je bovendien verzeild geraakt te midden van een zo vreemd stelletje mensen als de familie Kirk en hun kennissen, die allemaal iets te verbergen leken hebben, dan had je al je, hoewel niet geringe, scherpzinnigheid en opmerkzaamheid nodig om enig aanknopingspunt te vinden. Dat Queen junior daarin tegen de verwachting van senior slaagt, staat natuurlijk bij voorbaat vast, maar de manier waarop is zo verrassend en spitsvondig, dat de lezer tot de laatste bladzijde ademloos gespannen blijft.

Er waren verschillende vreemde dingen aan de hand met de dikke man. Niemand had hem de weelderige suite zien binnengaan en niemand wist zijn naam. Op de één of andere manier werd zijn kledij hem achterstevoren aangedaan en alle meubels in de kamer omgekeerd. De kamer waarin hij werd teruggevonden was van binnenuit gesloten en buiten hemzelf bevond zich niemand in de kamer. het was een zaak zoals Ellery Queen er nog geen had gezien - op twee zaken na. De man was dood en het was opnieuw zijn verbazingwekkende taak de moordenaar op te sporen.

"Zonder twijfel de beste van alle Queen verhalen." -- New York Times
 
The Chinese Orange Mystery - stofkaft Stokes uitgave, 1934. Stokes had drie drukken (1ste april 1934; 2de juni 1934 en een 3de juli 1934)The Chinese Orange Mystery - harde kaft Frederick Stokes uitgave, 1934. Stokes had drie drukken (1ste april 1934; 2de juni 1934 en een 3de juli 1934)The Chinese Orange Mystery - stofkaft voor de Grosset & Dunlap uitgave, 1934 herdrukThe Chinese Orange Mystery - harde kaft voor de Grosset & Dunlap uitgave, 1934 herdruk
The Chinese Orange Mystery - kaft International Readers League, 1934The Chinese Orange Mystery - kaft herdruk stofkaft Triangle Books, Blakiston, 1945The Chinese Orange Mystery - kaft Triangle Books, Blakiston, september 1945The Chinese Orange Mystery - Harde kaft Triangle herdruk uit 1942The Chinese Orange Mystery - Harde kaft Triangle, november 1943 (6de Triangle herdruk)
Bovenste rij (van L naar R): Eerste uitgaven hadden identieke kaften. De opdruk op de rug verschillende naargelang de uitgever. Bovenste rij van links naar rechts: Stofkaft en harde kaft voor Stokes uitgave, daarna een Grosset & Dunlap stofkaft en harde kaft. Onderste rij (van L naar R):  De kaft voor de uitgave van International Readers League, de Triangle uitgave met stofkaft en drie harde kaft variaties. (Klik op de kaften zelf om die verschillen te zien) *
 
The Nassau Daily Review (Long Island), "Pens and Margins" door Frank A. Culver - 10 juli 1934

"De vaste zomeroogst van moord/mysterie romans bewijst dat het nog steeds hoogtij viert met het verschijnen van de hierboven genoemde titels. Het Queen opus kan, als een puzzelaar, worden aanbevolen aan zelfs de meest ervaren lezers van detectiveverhalen of experts in de deductieve kunst van het redeneren ... Ik moet hier wel toevoegen dan ik, zeker niet de meest enthousiaste volgeling van mysterieverhalen in deze wereld ben, maar toch voldoende afgeleid was om een ​​goed uur met dit boek door te brengen. ... Hier heeft de auteur heeft alle trucs en eigenschappen van het eigenlijke detectiveverhaal verzameld, evenals enkele die nieuw moeten zijn voor het vak.
Natuurlijk is er de onvermijdelijke moord. Maar dit is uniek op het gebied van detectiveverhaalmoorden. Het slachtoffer blijft als het ware tot op het laatste moment ongeïdentificeerd; en aangezien de intrige van het plot zich steeds verdiept en het mysterie voortdurend aanzwelt tot in de laatste helft van het laatste hoofdstuk.
Ik moet toegeven dat de oplossing van het mysterie, eenmaal gelezen, een beetje teleurstellend is. Tenminste, zo leek het mij. Ik ben echter, juist om die reden, steeds een beetje op mijn hoede bij detectiveverhalen. De ontknopingen geven me meestal het gevoel dat ik voor de gek ben gehouden. Dat is ook zo met het einde van 'The Chinese Orange Mystery'. De manipulaties van Detective Queen lijken net een beetje te doen denken aan die onmogelijke en belachelijk ingewikkelde machines die Rube Goldberg in zijn tekenfilms opvoert. Maar nu weet ik wel de oplossing van het mysterie; en u, mijn beste lezers, niet.
En als u zich onderwerpt aan het meeslepende raadsel van Mr. Queen, wed ik dat u het boek niet zult laten liggen totdat de oplossing, hoe ingewikkeld die ook is, ook de uwe is. Dat is de waarde en de charme van detectiveverhalen, totdat je weet wat de oplossing is, heeft het een charme die zo volledig magnetisch is dat de complicaties van incidenten zich van je hele bewustzijn meester maken.
Het volstaat te zeggen dat er veel plots en kruisplots in dit boek zijn ... en dat voordat hij het mysterie zelf heeft opgelost, de auteur ook verschillende gruwelijke complicaties heeft opgelost die de zaken volledig dreigden te verstoren. Er zijn de gebruikelijke alarmerende personages, een verleidelijke avonturierster, een opvliegende oude heer, een stiekem uitziende buitenlander, enzovoort. En wat meer is, alle aanwijzingen in het mysterie lijken achterstevoren te zijn, zodat de ondertitel van de auteur "A Study in Deduction" inderdaad een bewaarheid wordt. De zeer dubbele betekenis van de titel wordt pas in het laatste hoofdstuk onthuld."


Buffalo Evening News - 23 juni 1934

"Alweer een verhaal van de bovenste plank geschreven door Ellery Queen.
DUIZENDEN gretige fans wachten op het nieuwste analytico-deductieve probleem van de auteur wiens boeken in negen verschillende talen verschijnen, die nog nooit een mislukking heeft geschreven en wiens meest originele en opwindende thriller dit ademloze verhaal is van de onbekende man wiens lichaam werd gevonden in een privékamer op de 22e verdieping van een hotel. Zijn dood overschaduwde het leven van zeven prominente mensen, van wie niemand hem ooit had gezien of gehoord.
Het vreemdste van alles was dat het slachtoffer zijn kleren achterstevoren aan had en dat alles in de kamer waar het misdrijf werd gepleegd - stoelen, tafels, zelfs spiegels, de omgekeerd was gedraaid. En waarom had de mysterieuze vreemdeling een Chinese sinaasappel gegeten? Kijk hoe Ellery Queen de verbazingwekkende oplossing afleidt, door met oneindig veel geduld, doorheen de pulserende vloedgolf van terreur die levens en fortuinen hals over kop meesleurt te wandelen."

 
Moord achterstevoren (The Chinese Orange Mystery) (1934) bevat één van EQ's meest barokke en inventieve puzzels. Het is niet zeer realistisch en het verhaal tussen moord en oplossing sleept zich voort maar de ontknoping toont de ongelofelijke verbeelding eigen aan het "Gouden tijdperk" van het detectiveverhaal. Ondanks het feit dat EQ's deducties, alhoewel argumenteerbaar, toch wat moeilijk te slikken zijn en zijn reconstructie moeilijk voor ogen te zien is het geheel toch nog slim uitgewerkt. Net als Patiënt overleden, operatie geslaagd steunt het hoofdzakelijk op zijn plattegrond, maar doet het beter op het vlak van plot en complexiteit. In een zekere zin is het de volbrenging van de belofte die het eerdere boek inhield en bloeit open in volwaardig surrealisme en pracht. Beide boeken lijken trouwens Chestertoniaans. Misschien wel de meest op John Dickson Carr lijkende van alle Queen boeken, een experiment van de auteur om een John Dickson Carr boek te schrijven. De vergelijking van de data echter leert ons dat het Queen boek werd geschreven voor Carr echt "zichzelf" werd en als er dan al sprake zou zijn van enige beïnvloeding moet dat in de andere richting te zoeken zijn. De techniek in het boek is nauw verbonden met die van de "onmogelijke misdaad", alhoewel EQ deze eigenlijk niet aanwend om een onmogelijke misdaadsituatie in het boek te creëren. Vele geschiedkundigen van het gesloten kamerverhaal schijnen dit boek, verkeerdelijk, als een "gesloten kamermysterie" te catalogeren; zo verscheen het op de kandidatenlijst bij het samenstellen van de top tien van onmogelijke misdaadverhalen, samengesteld door Edward D. Hoch in opdracht voor Mystery Writers of America. Deze "valse herinnering" is een merkwaardig geval van collectieve amnesie. Het feit dat vele mysterie schrijvers het als hun favoriete "gesloten kamermysterie" beschouwden kan enkel worden verklaard door het feit dat ze enkel juist waren wanneer men stelt dat het werd geschreven vanuit de onmogelijke misdaadtraditie, maar ook niet meer dan dat. (Michael E.Grost)
The Chinese Orange Mystery - kaft Mercury Mysteries, Mercury Books, 1935The Chinese Orange Mystery - kaft van een uitgave van de Reader's League of America-Armed Services, zonder nummer, circa 1942-43. De kaft lijkt van Hoffman of is een imitatie. Het Pocket Book embleem is aanwezig en ook het format wordt aangehouden.The Chinese Orange Mystery - kaft Pocket Books (Hoffman Art).The Chinese Orange Mystery - kaft
The Chinese Orange Mystery - kaft pocketboek uitgave, Pocket Book, augustus 1950 (25ste druk)The Chinese Orange Mystery - kaft pocketboek uitgave, Pocket Book N° 6130, 1962 (27ste druk)The Chinese Orange Mystery - kaft SignetThe Chinese Orange Mystery - 50th Ann.Edition Signet Books Nr.451-E8759The Chinese Orange Mystery/Wife or Death - kaft paperback uitgave, Signet Double Mystery, 451-AE2341, 7 juni 1983

De verpleegster heet Diversey ; mogelijks een hommage aan MacKinlay Kantor's eerste boek, Diversey (1928). Hammett wordt ook bij naam vernoemd in dit boek. De verdachten genaamd Macgowan (met kleine g) kunnen een referentie zijn naar  Kenneth Macgowan (net als in The Origin of Evil), die de anthologie Sleuths (1931) samenstelde.

Anthony Boucher's Nine Times Nine, permitteert zich in "de meest eervolle betrachting voor een karakter uit een boek": hoofdstuk veertien bevat een uitgebreid exposé over het boek's gesloten kamer probleem in termen met verwijzingen naar fictie, en specifiek naar Carr's beroemde analyse namelijk "The Locked-Room Lecture" in The Hollow Man (aka The Three Coffins). Waarmee Tony meer dan kleur bekent, bij nader toezien os de volledige onmogelijke misdaadtruck van Nine Times Nine een uitgekookte versmelting van (a) een podium onderdeel van The Hollow Man zelf en (b) een sporadische vermelding in het boek over Ellery Queen's Chinese Orange Mystery: "Ellery Queen ons nog een andere methode toonde [van het bewerken van schroeven], bestaande uit het gebruik maken van de dode zelf -- maar een overmoedig citaat hiervan zou, indien buiten zijn context geplaatst, zo bevreemdend klinken dat ze zelf het briljante heerschap oneer zou aandoen".

      Verscheen in diverse Nederlandse kranten in de vorm van een feuilleton onder de naam "De Chineesche Postzegel"  (1936)

Boven: Verscheen in diverse Nederlandse kranten in de vorm van een feuilleton onder de naam "De Chineesche Postzegel"  (1936) en "De vermoorde zendeling" (1936)

Ellery opnieuw met pince-nez is een vrijgezel met een eigen kijk op het huwelijk. Hij rookt sigaretten en gebruikt de houten wandelstok. De Duesenberg wordt niet vermeld..
Richard studeerde in Heidelberg en vroeger was hij een kapitein in één van de buitenwijken van N.Y. Hij kraakte de zaak in 41 Street waar een cocaïnedealer Dippy Mc Guire een kogel in de buik kreeg.
Zowel Djuna als Dr. Prouty (met de sigaar) verschijnen opnieuw. Het NYPD is vertegenwoordigd door Ritter, Hesse, Pigott, Johnson en sergeant Velie. Het verhaal grijpt plaats in N.Y. en speelt zich af tijdens één week, waar in het Chancellor Hotel Donald Kirk dood wordt geslagen.

Er is een uitdaging aan de lezer waarin Ellery zich excuseert omdat hij pas laat de uitdaging aan de lezer in het vorige boek toevoegde en het vergeten had in het boek daarvoor. (Er was geen uitdaging aanwezig in The Siamese Twin Mystery.)

Film (min of meer):
The Mandarin Mystery.
The Chinese Orange Mystery - kaft Internationale editie in EngelsThe Chinese Orange Mystery - Kaft Penguin BooksThe Chinese Orange Mystery - kaft uitgave Gollancz, Londen, juni 1934The Chinese Orange Mystery - kaft uitgave Gollancz, Londen, januari 1935 (2nd impression)The Chinese Orange Mystery - Kaft uitgave Gollancz, Londen, 1949 (8ste druk) met harde rode kaft en op de rug gouden lettersThe Chinese Orange Mystery - kaft Victor Gollancz, 1972, London
The Chinese Orange Mystery - audioboek verteld door Michael Prichard op 8 cassettes (8 uur)The Chinese Orange Mystery - kaft eBook uitgave MysteriousPress.com/Open Road, 5 februari 2013The Chinese Orange Mystery - kaft audioboek Blackstone Audio, Inc., voorgelezen door Richard Waterhouse, 1 november 2013The Chinese Orange Mystery - kaft Penzler Publishers 'American Mystery Classics', 2018 (uitgegeven zowel met hardcover als paperback)The Chinese Orange Mystery - harde kaft Thorndike Press Large Print "Penzler Publishers 'American Mystery Classics' ", januari 2019.
 
Evening Star, "Among the stamp collectors" door James Waldo Fawcett - 15 december 1940

"The Chinese Orange Mystery van Ellery Queen is alweer een detective verhaal met een moord die wordt gepleegd omwille van een postzegel - een mythische vergissing in een verdragshaven. De auteur kent misschien wel wat van filatelie, maar weinig over het literair gebruik van de Engelse taal. Zijn stijl is qua misdaad meer intrigerend dan diegene die hij probeert op te lossen."


The Courier-Mail, Brisbane
- 25 augustus 1934 - "Some Short Reviews of the Latest Books"

"Moordmysteries en plotselinge dood zijn de alledaagse onderwerpen van die slimme Amerikaanse schrijver, 'Ellery Queen,' die met zijn landgenoot, S. S. Van Dine (de schepper van 'Philo Vance), een brede Engelse populariteit deelt. Ellery Queen, die het vorstelijke appartement van een bevriende miljonair bezoekt, ontdekt een toevallige bezoeker niet alleen vermoord, maar de kamer ook volledig overhoop gehaald en de kleren van het slachtoffer achterstevoren aangetrokken. Het hele decor van de ongewone en eigenaardige misdaad ademt een sfeer van berekend kwaad, die de auteur behendig op de lezer weet over te brengen. Ellery Queen baant zich echter geduldig een weg door een half dozijn of zo curieuze subplotjes, en met het kenmerkende aplomb ontmaskert hij de echte misdadiger."

 
Het juninummer van Redbook uit 1934 met daarin het complete verhaal "The Chinese Orange Murder" .
Boven: Het juninummer van Redbook uit 1934 met daarin het complete verhaal The Chinese Orange Murder.
 


Moord Achterstevoren - kaft Nederlandstalige uitgave, Servire Moord Achterstevoren - kaftMoord Achterstevoren - kaft, heruitgave Van toen.nu, september 2008Le Mysterieux Monsieur X - kaft Franse uitgave, Collection L'Empreinte N°65, Edition de la Nouvelle Revue Critique, 1935Le Mystérieux Monsieur X - Kaft Franse uitgave d. Albin Michel Le Limier, 1951
L'Orange de Chine - Franse uitgave J'ai lu P39, 1965Le Mystérieux Monsieur X - kaft Franse uitgave j'ai Lu Nr 1918 in de Policier collectie, 1986Le Mystérieux Monsieur X - Kaft Franse uitgave J'ai Lu Nr 1918 in de Polar collectie, 1994Das Rätsel der chinesischen Mandarine - kaft Ullstein KrimiChinesische Mandarinen - Duitse kaft Kriminal Roman. Uitgegeven door Wilhelm Goldmann Verlag 1951Chinesische Mandarinen - Duitse kaft Kriminal Roman. Uitgegeven door Wilhelm Goldmann Verlag 1961

The Chinese Orange Mystery Vertalingen:
Braziliaans: O mistério da laranja Chinez
(aka O misterio da Tangerina) 
Deens: Mordet i Hotel Chancellor 
(aka Mord og  mandariner) 
Nederlands/Vlaams: Moord Achterstevoren 
Fins: Kiinalaisen appelsiinin arvoitus 
Frans: Le Mystérieux Monsieur X 
(aka L'Orange de  Chine) 
Duits: Chinesische Mandarinen 
(aka Das Rätsel der chinesischen Mandarine) 
Grieks:  Ο νεκρός τραβάει το σύρτη  
(aka Ο Νεκρός Τραβάει Το Σύρτη)  
Hongaars: A mandarin bűnügy  
Indonesisch: Serba Terbalik  
Italiaans: Il delitto alla Rovescia 
(aka Delitto Alla Rovescia) 
Japanees: チャイナ橙の謎 (cyainadaidainonazo) 
Koreaans: 중국 오렌지 미스터리 
Persisch: کتاب راز پرتقال چینی 
Portugees: O mistério da laranja Chinesa 
Roemeens: Misteriosul Domn "X" 
Russisch:  Тайна китайского апельсина 
aka Тайна китайского мандарина 
Spaans: El misterio de la mandarina 
aka El Misterio de la Naranja China 
Tjechisch: Záhada čínského pomeranče 
(aka Záhadný návštěvník) 
Turks: Çin portakalı 
Zweeds: Mandarinmysteriet 

Il Delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse uitgave, stofkaft, Collana I Libri Gialli (Palmine) nr 159,  A.M. - Mondadori Editore, Verona, 1937Il Delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse uitgave, harde kaft, Collana I Libri Gialli (Palmine) nr 159,  A.M. - Mondadori Editore, Verona, 1937Delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse uitgave, Collana Dei Capolavori Dei  Gialli Mondadori Nr 220, 1963Delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse uitgave I Classici del Giallo Mondadori, Nr.398, 27 april 1982Il delitto alla Rovescia - Kaft Italiaanse editie, Giallo Mondadori Nr 14, 1985Delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse uitgave Collana Oscar Gialli, Nr 113, 1988
Il delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse editie, 2005
Il delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse editie, Oscar Giallia, Mondadori, 29 nov 2016Il delitto alla Rovescia - kaft Italiaanse editie, Oscar Giallia, Mondadori, 29 nov 2016El misterio de la mandarina - kaft Argentijnse uitgave, Oro Amarilla Molino, 1936El misterio de la mandarina - kaft Argentijnse uitgave, Oro, 19 juni 1940
El Misterio De La Naranja China - kaft Spaanse uitgave uit Chili, Coleccion "La Linterna", Zig-Zag, 1945El misterio de la mandarina - stofkaft Spaanse uitgave, Selecciones biblioteca oro, Molino, 1952El misterio de la mandarina - harde kaft Spaanse uitgave, Selecciones biblioteca oro, Molino, 1952El Misterio De La Naranja China - kaft Spaanse Pocket uitgave, colleccion Caiman N° 2, Ed. Diana, Mexico, 1961El Misterio De La Naranja China - kaft Spaanse Pocket uitgave, Collecion Caiman N° 482, Editorial Diana, Mexico, 1971
El misterio de la mandarina - kaft Spaanse uitgave, Picazo editors, Barcelona, Coleccion Polismen, 1980El misterio de la mandarina - kaft Spaanse uitgave, Selecciones biblioteca oro, nr 72
O misterio da Tangerina - kaft Braziliaanse uitgave Coleçao Amarela  Livraria do globo vol.132, 1948O mistério da laranja Chinesa - kaft Portugese uitgave 2022Ο νεκρός τραβάει το σύρτη  - Cover Greek edition Athens, Paperback Atlantis,  Pechlivanidis & Co, 1955Záhadný návštěvník - Kaft Tjechische uitgave, 1935
Záhadný návštěvník - Kaft Tjechische uitgave, 1950Záhada čínského pomeranče - Kaft Tjechische uitgave, 1992, AmetystZáhada čínského pomeranče - Kaft Tjechische uitgave, 2011, Naše vojskoA mandarin bűnügy - kaft Hongaarse uitgave, Athenaeu, Budapest 1935A mandarin bűnügy - kaft Hongaarse uitgave
A mandarin bűnügy - Kaft Hongaarse uitgave, Budapest, 1990Mord & mandariner - kaft Deense uitgave, Lommeromanen, 1961Mord og mandariner - kaft Deense uitgave, Lademann, 1971Mord og mandariner - kaft Deense uitgave, 2015, Rosenkilde BahnhofMandarinmysteriet - kaft Zweedse uitgave, Bonniers, 1938
Çin portakalı - kaft Turkse uitgave, Akba editions, 1968O mistério da laranja Chineza - kaft Braziliaanse uitgave, Vampiro Nr.2
Kiinalaisen appelsiinin arvoitus - Kaft Finse uitgave Book studio nr 42, 1990Тайна китайского мандарина - kaft Russische compilatie, bevat "The Chinese Orange Mystery" (Тайна китайского мандарина) van Ellery Queen & Ngaio Marsh's "Final Curtain" (Последний занавес), uitgeverij Sigma press Selena (Сигма-пресс, Селена), 1993.Тайна китайского мандарина - kaft Russische uitgave, bevat drie Ellery Queen verhalen, "The Chinese Orange Mystery" (Тайна китайского мандарина), "Face to Face" (Лицом к лицу) & "A Study in Terror" (Неизвестная рукопись доктора Уотсона), Uitgeverij Canon (Kahoh), 1994.Тайна египетского креста - cover Russian compilation, includes "The Egyptian Cross Mystery" (Тайна египетского креста) & "The Chinese Orange Mystery" (Тайна китайского мандарина), publisher Centrograph (Центрполиграф), 2004.
Serba Terbalik - kaft Indonesische uitgaveSerba Terbalik - kaft Indonesische uitgave, Uitgeverij Sinar Kumala, 1980کتاب راز پرتقال چینی - kaft Persische uitgave uit 2015 door ویدا (Vida)The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Arakisha, 1950The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, juni 1958The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1 februari 1961
The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, 1964The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha (volledige kaft), juni 1970 (19de uitgave 1971)The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Kadokawa Bunko, oktober 1970, 10de drukThe Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Hayakawa Pocket Mystery BookThe Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Hakusuisha publishingThe Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, 1979 (1981, 45ste uitgave)
The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Hayakawa Publishing, juni 1980The Chinese Orange Mystery - kaft Japanese uitgave, Tokyo Sogensha, Somoto Reasoning Paperback, 1990The Chinese Orange Mystery - kaft Japanse uitgave,  Kadokawa Bunko, 15 juli 2011The Chinese Orange Mystery - kaft Japanse uitgave, Kadokawa Shoten, jan 2015The Chinese Orange Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press, juni 2008The Chinese Orange Mystery - kaft Chinese uitgave, New Star Press,  maart 2013
The Chinese Orange Mystery - kaft Taiwanese uitgave, 1997The Chinese Orange Mystery - kaft Taiwanese uitgaveThe Chinese Orange Mystery - kaft Taiwanese uitgave, 27 december 2004중국 오렌지 미스터리 (The Chinese Orange Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Sigma Books, 1 okt 1994중국 오렌지 미스터리 (The Chinese Orange Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave, Dongsuh Mystery Books, 검은숲, 1 mei 2003중국 오렌지 미스터리 (The Chinese Orange Mystery) - kaft Zuid-Koreaanse uitgave,  검은숲, Ellery Queen Collection, Jul 2. 2012
 


Click if you think you can help out...!

Andere artikels over dit boek

(1) Reading Ellery Queen Jon Mathewson (Feb 2014)
(2) The Topsy-Turvy Murder Ho-Ling (May 16. 2013)
(3) My Reader's Block Bev Hankins (January 13. 2011)
 
* Geïnteresseerde lezers moeten weten dat de icoontjes/kaften die op deze site worden toegevoegd vaak lange uitgebreide informatie hebben, die niet noodzakelijk in de tekst zelf wordt herhaald. Die informatie kwam ooit standaard als pop-up te voorschijn door met de muis de foto aan te wijzen. Firefox gebruikers kunnen deze handigheid activeren via een add-on genaamd "Popup ALT Attribute". Na installatie resulteert het aanwijzen van de iconen of kaften in een pop-up met extra of verduidelijkende informatie over de afbeelding.

vorige detailbespreking ... t e r u g   n a a r    Q  B  I volgende detail bespreking ...


Copyright © MCMXCIX-MMXXII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.