NAAR PAGINA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ELLERY QUEEN MYSTERY MAGAZINE (3)

Toen Frederic Dannay en Manfred B. Lee in 1941 beslissingen namen over de richting waarin hun nieuwe magazine moest gaan, bestond er nooit enige twijfel over het feit dat het globaal gericht zou zijn. Beide mannen hadden een kosmopolitische smaak en een brede kennis van de wereldliteratuur. Het is ondertussen één van de aantrekkingspunten van EQMM geworden dat Dannay, die al snel het hoofdredacteurschap op zich nam, in zijn pagina's elke grote schrijver in de geschiedenis minstens door één detectiveverhaal wilde vertegenwoordigd zien. In zijn eerste jaren verschenen in EQMM meestal herdrukken van de grote namen uit de fictie van verschillende landen (zowel bekend binnen als buiten het genre).

Toen EQMM actief nieuwe werken begon te zoeken, keek het hiervoor niet alleen binnen maar ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen. Over de wedstrijden voor beste kortverhalen die jaarlijks liepen tussen 1946 en 1957, en opnieuw in 1962, zei Dannay in de eerste verzamelbundel van winnaars het volgende: "Wij verstuurden advertenties de wereld rond." Wat aanleiding gaf tot inzendingen voor de wedstrijd uit vergelegen landen als Brazilië, Argentinië, en Zuid-Afrika.

Ondanks het feit dat noch Dannay noch EQMM's tweede hoofdredacteur Elanor Sullivan niet actief opdracht gaven tot vertalingen, verschenen toch niet minder dan 88 vertalingen in EQMM tussen1941 en mid-2003, toen het "Passport to Crime Department" werd opgericht—deze had tot doel het maandelijks vinden en vertalen, van een verhaal uit een andere taal. Eén van de meest vermeldenswaardige vertalingen die ooit in EQMM vroege jaren verscheen was die van de vermaarde Jorge Luis Borges met de naam "Garden of Forking Paths" (August 1948), het was meteen ook het eerste in het Engels gepubliceerde werk van een auteur die nadien nog de eerste winnaar van de "International Publishers' Prize" zou winnen (een eer die hij dat jaar deelde met Samuel Beckett) en hij was bovendien één van de belangrijkste schrijvers van het "magisch realisme". Borges's vertaler was Anthony Boucher, één van de grootste critici, schrijvers en vertalers in het detective genre. Volgens oudgediende EQMM vertaler Donald A. Yates, zond Boucher zijn Borges vertalingen naar Fred [Dannay] zonder hierom te worden gevraagd. Tony geraakte geïnteresseerd in Spaans-Amerikaanse misdaadverhalen mid de jaren veertig en publiceerde in 1947 zijn beoordeling van dat onderwerp in een artikel dat werd gepubliceerd in Publishers Weekly onder de naam "It's Murder, Amigos." Boucher is nog steeds EQMM's meest productieve vertaler (op de hielen gezeten door Donald Yates).

Zonder af te willen doen van hun belang zijn vertalingen maar een klein deel van de verhalen die EQMM uit andere landen publiceert. Ongeveer dertig procent van EQMM's inhoud gedurende de laatste tientallen jaren kwam uit het Verenigd Koninkrijk, en het magazine kon zich altijd al beroepen op inzendingen uit Canada, Australië, Nieuw Zeeland, en andere Engelstalige landen. Eén van EQMM's Britse schrijvers sprak ons over het belang om in Bagdad in de jaren veertig op te groeien en er EQMM, in het Engels te kunnen kopen in de krantenwinkels. Met dit soort van globale verdeling die mogelijk was tijdens de geboorte van EQMM, is het ook niet moeilijk dat zoveel schrijvers buiten de V.S.—waarvan velen wellicht lezer waren van EQMM noch voor ze zelf schrijver werden—uiteindelijk ook zelf hun verhalen naar Fred Dannay opstuurden. EQMM's verdeling in die tijd gebeurde echt wereldwijd, een feit dat gedeeltelijk, en alleen maar gedeeltelijk kan worden toegewezen aan de grote verschepingen naar de legerafdelingen gedurende de oorlog.

Terwijl de Engelstalige edities van het magazine hun weg vonden naar alle hoeken van de wereld, waren er ook vele toegelaten uitgaven in vreemde talen—tot zelfs sommige die niet toegelaten waren. Zoals vertaler Donald A. Yates zich herinnerde: "Ik ging in 1958 naar Mexico om er de Mexicaanse misdaadliteratuur te bespreken voor een artikel dat ik aan het schrijven was. Enthousiast als ik was vertelde ik honderduit aan Fred [Dannay] over een Spaanse editie van EQMM die ik in Mexico City vond. Maar dat bleek voor hem nieuws te zijn. Kort daarop, werd de publicatie gestopt. Een ondernemende kerel in Mexico City moet gedacht hebben dat imitatie een vorm van vleierij was."

Een deel van de aantrekking van EQMM die deze uitgever doorgaf, maar jammer genoeg niet kan geverifieerd worden omwille van het verlies van een groot stuk van de bestanden en archief, was het feit dat EQMM vele jaren het derde meest vertaalde Amerikaanse magazine was,enkel voorgegaan door Readers Digest en Popular Mechanics. Het is zeker mogelijk te beweren dat EQMM één van de langstlopende buitenlandse uitgaven had in het twintig jarig bestaand van de Japanse versie van het magazine dat liep tussen de tachtig en negentiger jaren. Meer buitenlandse uitgaven werden (tot 2010) uitgebracht door Servische en Chinese uitgevers.

Het nieuwe tijdperk van elektronisch uitgeven waarin we nu zijn terecht gekomen opent de deuren tot een globale publicatie die wellicht (en we hopen steevast dat dit ook een feit wordt!) de wereldwijde reikwijdte die EQMM ooit had op het hoogtepunt van de buitenlandse edities zal voorbijsteken. Met het werk om de verdeling nog beter uit te bouwen, hopen we ook de grenzen van globale inhoud nog verder te verleggen, om zoveel als mogelijk auteurs uit nieuwe landen toe te voegen aan "Passport to Crime" alsook de Britse en overzeese gebieden goed vertegenwoordigd te houden.

(A Global Focus, Janet HutchingsWest 87th Irregular)

 

Het magazine verscheen maandelijks in het Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans, Japans en het Nederlands.  Een overzicht!

   
Gedurende de Tweede Wereldoorlog (1944-1946), werd nummers van Ellery Queen's Mystery Magazine verdeeld onder de Amerikaanse strijdkrachten met ofwel het opschrift "Special Edition for the Armed Forces Overseas" of "Overseas Edition for the Armed Services" op de kaft. Ze mochten geen publiciteit uit de Amerikaanse uitgaven bevatten, dus werden de 3 openingspagina's meestal vervangen door ofwel een extra verhaal of er werd aan het eind een extra puzzel voorzien.
   
Er was een Australische herdruk beschikbaar beginnend in juli 1947 en eindigend nov 1964. "Geregistreerd in Australië voor verdeling via de post als blad"  dit door een speciale overeenkomst tussen Mercury Publication Inc. New York, N.Y. USA. en de uitgevers Consolidated Press Ltd. Sydney (Gedrukt bij Compress Printing Ltd. Sydney Australia). Volgens een krantenartikel uit 1954 verkocht het sedert de start in 1947 niet minder dan 18 720 000 exemplaren!  
   
Gezien de taal, anders dan men zou vermoeden kreeg ook het Verenigd Koninkrijk een eigen editie van, EQMM.
Het droeg dezelfde naam en werd uitgegeven door Mellifont Press.
Ellery Queen Mystery Magazine (UK Edition, feb 1960) 
   
Ellery Queen Mystère Magazine of kortweg Mystère Magazine waren de titels waaronder het magazine werd verkocht in het Frans. Logisch dat de prijzen voor Frankrijk, Zwitserland en België op de kaft terug te vinden waren. Editions OPTA, Paris publiceerde tussen 1948 en okt 1976, 343 nummers. OPTA gaf tussen 1961 en 1975 ook Alfred Hitchcock magazine uit.
Georges Rieben is vooral bekend als de oprichter, in 1972, van de "Le Prix Mystere de la critique" een prijs die tot op de dag van vandaag wordt uitgereikt aan het best Franse en buitenlandse detective verhaal. In december van 1969 werd deze Georges Rieben samen met drie vrienden gevraagd om het roer over te nemen van Maurice Renault, deze had toen de leiding over Ellery Queen Mystère Magazine. Renault was al enkele jaren zwaar ziek en de verkoop van het tijdschrift leed hier onder. Deze drie vrienden waren, Luc Geslin (filmfotograaf), Jean-Claude Guilbert (schrijver, journalist) en Bernard Rapp (televisie en film). Snel bleef alleen Luc Geslin over die het hoofdredacteurschap op zich nam wat voornamelijk bestond uit het uitkiezen van de kortverhalen en ze, zo nodig, laten vertalen. Met Rieben herleefde Mystère Magazine voor een korte tijd. Nadat Daniel Domange, de directeur van de OPTA uitgeverij, in 1971 om het leven kwam bij een vliegtuigongeval kwam de uitgeverij onder slecht management met uiteindelijk liquidatie van het bedrijf in december 1981. Reeds in okt 1976 bracht Mystère Magazine zijn laatste nummer uit. Samen met Luc Geslin probeerde Rieben met Magazine du Mystère (Editions Trega, Toulouse) een doorstart te maken. Zonder samenwerking met EQMM werd althans visueel geprobeerd de indruk te geven dat het een voortzetting was van Mystère Magazine. Tevergeefs zo bleek, volgens Rieben vooral door een gebrek aan een professionele distributiedienst, want het initiatief bleef beperkt tot 12 nummers (tussen 1976 en 1978).
In december 1981 verscheen het eerste nummer van, wat de tweede reeks van Mystère Magazine Ellery Queen (Editions D'Iéna, Paris) moest worden met Luc Geslin als hoofdredacteur en Marc Bourgès-Maunoury als directeur. George Rieben maakte deel uit van de redactie. Wellicht bleef het bij dit eerste nummer...
Ellery Queen Mystère Magazine van december 1957In okt 1976 bracht "Mystère Magazine" zijn laatste nummer uit.Samen met Luc Geslin probeerde Rieben met Magazine du Mystère (Editions Trega, Toulouse) een doorstart te maken. Zonder samenwerking met EQMM werd althans visueel geprobeerd de indruk te geven dat het een voortzetting was van Mystère Magazine. In december 1981 verscheen het eerste nummer van, wat de tweede reeks van Mystère Magazine Ellery Queen (Editions D'Iéna, Paris) moest worden met Luc Geslin als hoofdredacteur en Marc Bourgès-Maunoury als directeur. George Rieben maakte deel uit van de redactie. Wellicht bleef het bij dit eerste nummer...
   
Italiaanse lezer kregen het magazine in twee versies aangeboden, één uitgegeven door Garzanti genaamd I Gialli di Ellery Queen  (1950-1956) een ander onder de naam La Rivista di Ellery Queen (1956-1957) door Mondadori, eigenlijk een volledig supplement bij Il Gialli Mondadori een Italiaanse reeks van detective/misdaadverhalen. Later (na 1957) werd een korter supplement (met artikels en kortverhalen) onder dezelfde naam voorzien in elk boek dat wekelijks(!) werd uitgebracht in de serie Il Gialli Mondadori.
Deze uitgever bracht ook andere Ellery Queen gerelateerde publicaties uit zoals Ellery Queen Presenta, een bloemlezing die vier maal per jaar werd uitgebracht. Ook vandaag de dag is Mondadori nog steeds zeer actief en publiceert minstens eens per jaar Ellery Queen verhalen!
   
"I Gialli di Ellery Queen" door Garzanti, juni 1955"La Rivista di Ellery Queen "- Een volledige bijlage bij "I Gialli Mondadoi", feb 1957.Bruno Fisher's "Bella Da Morirne" in de "Il Giallo Mondadori" serie bij "La Rivista di Ellery Queen" als bijlage (feb 1959)
   
Ook in het Duits verscheidene incarnaties. Reeds in 1949 werden zes uitgaven gepubliceerd door Panther (Lausanne) met de naam MM Detektiv. De MM Detektiv - Issue Nr. 5 1949 (EQMM in German)verdeling in Duitsland gebeurde door boeken -en tijdschriftenuitgeverij Reinhold M. Sauerwein, Frankfurt am Main. Pas vijf jaar later durfde een andere uitgeverij Aufwärts uit Berlin het nog eens aan en vanaf juni 1954 werden in totaal 7 uitgaves van Ellery Queen's Kriminal Magazin gepubliceerd.
Vanaf 1961 publiceerde Wilhelm Heyne Verlag uit München een selectie van EQMM uitgaven in pocketformaat, eerst nog in de algemene reeks van hun uitgaven later als een soort spin-off. Om na enkele jaren toch eens het Amerikaanse digest formaat uit te proberen. Dat gebeurde in 1966 - 1967 met dertien uitgaven. Daarna (1967-1992) publiceerde Heyne nog een 100 tal  pocketbook uitgaven van Ellery Queen's Kriminal Magazin met een nummering die de nummering van de reguliere Queen boeken doorkruiste...
Ellery Queen's Kriminal Magazin, augustus 1954Vanaf 1961 publiceerde Wilhelm Heyne Verlag uit München een selectie van EQMM uitgaves in pocketformaat, eerst nog in de algemene reeks van uitgaves later als een vorm van spin-off. Enkele jaren later besloot Heyne dan  toch om het Amerikaanse digest formaat uit te proberen. Dat gebeurde in 1966 - 1967 met dertien uitgaves. (Nov 1966)Ellery Queen's Kriminal Magazin - Heyne Krimi Nr.528 (1976) 
   
De versie in de Portugese taal was voornamelijk bedoeld voor de Braziliaanse markt. Sinds zijn lancering in mei 1949 werd het uitgegeven door Revista do Globo S. A., in Porto Alegre aanvankelijk onder de naam Mistério Magazine. Later onderging het magazine nog enkele naamswijzigingen naar Mistério Magazine de Ellery Queen of Ellery Queen Misterio Magazine in 1974 het laatste jaar van uitgave.  
   
In 1962-63 werden acht uitgaves van het Finse magazine Ellery Queenin jännityslukemisto uitgegeven door Gummerus. In de daaropvolgende jaren volgden nog een aantal pogingen met Maailman parhaat jännärit  (1971),  Ellery Queens valitut jännärit (1977) en Ellery Queen Jännityksen Mestari (1988-1991). Telkens, jammer genoeg, met beperkt succes. Gummeris verraste dan ook in 2000 met de heruitgave van hun eerste  EQMM uitgaves uit 1963. Ellery Queenin jännityslukemisto - De eerste uitgave (er zouden er nog 7 volgen) van het Finse EQMM (1962)
Maailman parhaat jännärit (Wereld's Beste Thrillers) door EQMM (1971, 5 uitgaves)Ellery Queens valitut jännärit (Ellery Queen's Selection) - uit 1977, slechts één uitgaveEllery Queen Jännityksen Mestari (Ellery Queen Master of Suspense) - als deel van een grotere reeks "Master of Suspense" rond diverse auteurs, hier ziet u Nr 57 (1991)Ellery Queenin jännityslukemist - 2000 heruitgave door Gummerus (origineel 1963)
   
Kroki Krimi (1/1988 - 10/1990):  een, toch wat vreemd klinkende naam voor de Hongaarse incarnatie van EQMM. Het bevatte ook geselecteerde verhalen uit Alfred Hitchock's Mystery Magazine. Kroki Krimi (1988-1990):  een, toch wat vreemd klinkende naam voor de Hongaarse incarnatie van EQMM. Het bevatte ook geselecteerde verhalen uit Alfred Hitchock's Mystery Magazine. (1988) 
   
De Griekse uitgave Περιοδικό Έλλερυ Κουήν werd voor het eerst gepubliceerd door Dioptra (ΔΙΟΠΤΡΑ) met Thanos Tataris (Θάνο Τάταρη) als uitgever en Giannis Karastathis (Γιάννη Καραστάθη) als redacteur in mei 1983. Werd elke 15de van de maand uitgebracht. Het is niet gekend wanneer men met de publicatie stopte. Er is wel een uitgave voor januari 1984. Έλλερυ Κουή, Το πρώτο στον κόσμο αστυνομικό περιοδικό (Ellery Queen, World's first mystery magazine) 07 1983
   
Spaanstalige uitgaves kun je over gans de wereld terugvinden. De Chileense versie werd reeds in 1953 gepubliceerd onder de naam Selecciones Ellery Queen door Zig Zag (in Santiago de Chile), voluit Selecciones Ellery Queen de Crimen y Misterio. (1953-1954) .  Het werd uitgegeven na een akkoord met  Mercury en maakte de Amerikaanse verhalen toegankelijk voor een Latijns-Amerikaans publiek. De contractuele verplichting om zich precies tot die Amerikaanse verhalen te beperken deed het tijdschrift de das om en het slaagde er niet in om het schrijven van detective verhalen aan te moedigen (D. Yates). Selecciones Ellery Queen - Chileense uitgave van EQMM, kaft van het eerste nummer (1953)
   
De Mexicaanse uitgave van Editores Novaro (San Bartolo Naucalpan) droeg de naam Coleccion de Misterio Ellery Queen.  (1955-1957).  Het had een oplage van 20.000 exemplaren, het laatste nummer verscheen op 30 december 1957. Aanvankelijk bevatte ze eerder in EQMM verschenen verhalen, maar ook zij introduceerden een wedstrijd voor kortverhalen om zo uiteindelijk ook Mexicaanse verhalen in de uitgaven op te nemen. De ingestuurde verhalen overschreden hun verwachtingen zowel in kwaliteit als aantal en zorgde er uiteindelijk voor dat er een nieuw magazine het daglicht zag genaamd Aventura y Misterio (Originales en Castellano) (1955).  Coleccion de Misterio Ellery Queen - 1955 Mexicaanse uitgave (in het Spaans)
   
Ellery Queen Revista de Misterio, edicion Espanola - gele briefkaart
De Spaanse uitgave van EQMM werd in 1954 eerst uitgegeven onder de naam Ellery Queen Revista de Misterio door Editorial Ahr-Aribau uit Barcelona.
M.Y.N.E. s.a. (Barcelona) publiceerde dan weer (Antologia) Mystery Magazine (Ellery Queen's) tussen 1963 en december 1968 met de ondertitel "la revista de misterio mas leída del mundo". De uitgever voorzag tevens een Spaanse versie van AHMM en publiceerde regelmatig ook in samenwerking met EQMM bloemlezingen onder de titel (Antologia...)
Ellery Queen Revista de Misterio - First edition May 1954M.Y.N.E. s.a. (Barcelona) publiceerde dan weer (Antologia) Mystery Magazine (Ellery Queen's) tussen 1963 en december 1968 met de ondertitel "la revista de misterio mas leída del mundo". De uitgever voorzag tevens een Spaanse versie van AHMM en publiceerde regelmatig ook in samenwerking met EQMM bloemlezingen onder de titel (Antologia...)M.Y.N.E. s.a. (Barcelona) publiceerde dan weer (Antologia) Mystery Magazine (Ellery Queen's) tussen 1963 en december 1968 met de ondertitel "la revista de misterio mas leída del mundo". De uitgever voorzag tevens een Spaanse versie van AHMM en publiceerde regelmatig ook in samenwerking met EQMM bloemlezingen onder de titel (Antologia...)Los Mejores Cuentos Policiales Del Mundo "Ellery Queen's Mystery Magazine nr.1 (1975) Gedrukt in Argentinië door ed. OrionAura's Ellery Queen's Magazine De Misterio
Met Martin Renaud als editor en maandelijks gedrukt in Argentinië werd die Spaanstalige uitgave gewoon Ellery Queen's Mystery Magazine (Los Mejores Cuentos Policiales Del Mundo) genoemd, het eerste nummer verscheen in december 1975, nogal ambitieus met 160 pagina's per nummer en een oplage van 30000 exemplaren (!). Uitgeverij Orion stopte er echter mee na slechts 11 uitgaven (oktober 1976). Naar verluid kregen de laatste nummers de nieuwe titel Ellery Queen's Crimen y Misterio.

Terwijl uitgeverij Aura (alweer uit Barcelona
) tenslotte voorzag ons van de jaren '70-versie genaamd Ellery Queen's Magazine de Misterio  (Los Mejores Relatos Policiales Del Mundo) (1976-1977).
 
Världsdeckaren werd uitgegeven in Zweden (Stockholm) in 1952-1954. Het zeer opvallende en mooie tekeningen zowel op voor als achterflap van de hand van  Olle Eksell, Fritjof Pedersén and Per Silfverhjelm. Världsdeckaren - First issue 1952
In 1968-1969 werd nog een poging ondernomen door Hemmets Journal (Malmö) onder de naam Ellery Queen's Kriminal Pocket werden minstens 10 nummers gepubliceerd. Uitgave N°3. In 1968-1969 werd nog een poging ondernomen door Hemmets Journal (Malmö) onder de naam Ellery Queen's Kriminal Pocket werden minstens 10 nummers gepubliceerd.
Deze poging verscheen ook in Noorwegen in vrijwel identieke vorm, zowel naar uitzicht als inhoud, onder de titel Ellery Queen's Krim Magasin, 6 nummers in 1968 en 3 in 1969.  Daar was de uitgever A/S Hjemmet - forlagsavdelingen (die later met Egmont zou fusioneren).  
Dit initiatief werd ten slotte ook in Denemarken herhaald, opnieuw met grotendeels dezelfde kenmerken, maar onder de titel Ellery Queen's Krimi Magasin (1968-1969). Het werd uitgegeven in de vorm van een digest en uitgeverij Egmont leverde in totaal 10 nummers af, 7 in '68 en 3 in '69. Dit initiatief werd ten slotte ook in Denemarken herhaald, opnieuw met grotendeels dezelfde kenmerken, maar onder de titel Ellery Queen's Krimi Magasin (1968-1969). Het werd uitgegeven in de vorm van een digest en uitgeverij Egmont leverde in totaal 10 nummers af, 7 in '68 en 3 in '69.
Het tijdschrift werd 1969 voortgezet door Forlaget Spektrum onder de titel Ellery Queen Kriminalmagasin (1969-1971).
Het werd een onafhankelijke subreeks van "Spektrums Pocket Books" (Spektrums Pocketbøger). Hiervan verschenen minstens 21 nummers; alles in uniforme uitvoering en indeling en met ca. 128 pagina's. Het formaat werd gewijzigd in het meer gebruikelijke pocketboekformaat van ca. 11,5 x 18 cm. De inhoudsopgave staat op de achterkant. De kleur van de "Q" en de achterkant zijn hetzelfde en verschillen per uitgave.
 
エラリイクイーンズミステリマガジン of EQMM was de eerste Japanse versie van het beroemde tijdschrift. Het werd tussen juli 1956 en 1965 uitgegeven door Tor Books. In juli 1959 (Nr.37) werd voor het eerst het winnende kortverhaal van een wedstrijd gepubliceerd.   Daarna verschenen sporadisch nog Japanse auteurs in de uitgaves. エラリイクイーンズミステリマガジン of EQMM was de eerste Japanse versie van het beroemde tijdschrift. Het werd tussen juli 1956 en 1965(?) uitgegeven door Tor Books. Dit is de eerste uitgave juli 1956.
   
Met het januari nummer van 1966 werd het magazine omgedoopt tot  "Hayakawa Mystery Magazine". De contractuele relatie  met de 'moederuitgave' EQMM had werd in 1977 opgeheven. Maar het magazine behield wel zijn focus op buitenlandse auteurs. In 2006 vierde het zijn 50 jarig bestaan. Vanaf mei 2015 werd wordt het magazine tweemaandelijks uitgegeven. Hayakawa Mystery Magazine - Uitgave van juli 1971
In  2019 bracht men in het juli-nummer van Hayakawa Mystery Magazine een passend eerbetoon aan het schrijversduo dat ons Ellery Queen bracht. De twee neven Manfred B. Lee en Fred Dannay sierden de voorpagina van het blad dat voorzag in een artikel "The Reintroduction of Ellery Queen".  Het juli-nummer van Hayakawa Mystery Magazine brengt een passend eerbetoon aan het schrijversduo dat ons Ellery Queen bracht. De twee neven sieren zelfs de voorpagina van het blad dat voorziet in een artikel "The Reintroduction of Ellery Queen".
Ons schrijverduo verscheen opnieuw op de voorpagina van het maart 2021 nummer van Hayakawa Mystery Magazine. De gelegenheid hier was een gedetailleerd artikel over "The Wrightsville Chronicles Series by Ellery Queen" Ons schrijverduo verscheen opnieuw op de voorpagina van het maart 2021 nummer van Hayakawa Mystery Magazine. De gelegenheid hier was een gedetailleerd artikel over "The Wrightsville Chronicles Series by Ellery Queen"
   
Op het eind van 1977 ging uitgeverij Kobunsha een overeenkomst aan met EQMM en gaf in januari 1978 een tweemaandelijks tijdschrift uit onder de naam EQ. Net als bij Hayakawa Mystery Magazine lag de focus op buitenlandse werken. In juli 1999 bracht EQ met uitgave Nr.130 zijn laatste nummer uit.  Kobunsha verzorgde nog een reboot in 2000 met het magazine Jaro (EQ Jaro Extra) dat sinds mei 2015 alleen nog elektronisch beschikbaar is, vier maal per jaar.  
   
Ook China liet zich niet onbetuigd, 群众出版社 (Mass Publishing House, Peking) bracht ons tussen 2004 en 2006 16 bloemlezingen genaamd Ellery Queen Mystery Magazine.   群众出版社 (Mass Publishing House, Peking) bracht ons tussen 2004 en 2006 16 bloemlezingen genaamd Ellery Queen Mystery Magazine.   
   
Ellery Queen Mystery Magazine was de Tsjechische uitgave die werd uitgegeven tussen januari 1996 en september 1997 door  Ivo Železný (aka IŽ).
   
De Nederlandstalige versie van EQMM kreeg de naam Ellery Queen Presenteert en het initiatief was maar een kort leven beschoren. De uitgeverij was de Zuid-Nederlandse uitgeverij uit Antwerpen-Amsterdam. In 1962 verschenen in het totaal zes edities in pocketformaat. Tien edities minder dan het, niet toevallig ook door hen uitgegeven Alfred Hitchcock presenteert. Ellery Queen presenteert...nr 1
 

Een Uitdaging aan de Lezer
kun je op deze site herkennen aan het icoontje van 'Uncle Sam'. (Zie ook de drie muizen bovenaan deze pagina).
What we don't know and you just might...Zeker in de Engelstalige pagina's zie je dit icoontje wanneer hulp wordt gevraagd. Dus als je ons denkt te kunnen helpen of zelfs corrigeren, stuur ons een e-mail. Die is te vinden door op "Uncle Sam" te klikken. Zeker geappreciëerd!

 

Referenties
(1) "A Global Focus", March/April 2011 EQMM, Janet Hutchings
West 87th Irregular
(2) Checklists at Galactic Central


Visit Ellery Queen Mystery Magazine's website...


NAAR PAGINA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


 
Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright © MCMXCIX-MMXXIII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.