NAAR:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1931-1966   BARNABY ROSS

Barnaby Ross, een tweede alter ego ontsproten aan het brein van de twee publiciteitsagenten. Volledig naar
voorbeeld van zijn illustere collega ging ook hij op toer om discussieavonden te vullen in gesprek met Ellery Queen, waar hen dan verscheidene zaken werden voorgeschoteld en voor het niets vermoedend publiek werden ontrafeld. Deze zaken, waarvan de meeste volledig denkbeeldig, hielden het publiek aan hun stoel gekluisterd en hielden, vooral, de media in de ban van de twee schrijvers wiens ware identiteit nog moest worden prijsgegeven. De identiteitscultus door de neven opgezet had precies de bedoeling verwarrend te zijn. Verschillende reporters voelden zich dan ook geroepen om uitleg te verstrekken...   In de Nederlandse vertaling is een Barnaby Ross titel  maar zeer zelden (in echt oude spelling)terug te vinden. Zijn bestaan werd voorspeld door twee commentaren in Queen-verhalen. In JJMc's eerste voorwoord gaf deze aan dat de Inspecteur ooit (incognito) assistentie had verleend bij de "Barnaby Ross - moordzaak". 
Nevins denkt dat de Barnaby Ross misschien wel een verre echo is van de naam het gebouw in Elmira bekend als "Barnaby's barn", waar Dannay als kind vaak speelde en ook in zijn autobiografisch boek The Golden Summer voorkomt.
De hoofdrol in de Barnaby Ross titels werd opgenomen door
Drury Lane en hij trad op in vier verhalen tussen 1932 en 1933. Deze mogen beschouwd worden als de betere werken van EQ en behoren tot de klassiekers van het genre. Het is mij nog steeds een raadsel waarom zoveel Queen adepten verklaren nog niet aan de Barnaby Ross boeken te zijn toegekomen. Dit in contrast met Oosterse landen waar de boeken niet uit de top 10 lijstjes van beste aller tijden is weg te branden. Met het vierde boek zag men af van verdere publicatie onder de naam Barnaby Ross omdat de verkoop, voor de zelfde inspanning, beduidend minder was. Vandaar dat de Drury Lane serie bij herpublicatie het daglicht zag onder de naam Ellery Queen.

 

Het X-mysterie  (1931)

Het X-mysterie - Q.B.I.Laat het ongekende = X! Een drukke straat! Een man wordt vermoord! Iedereen zag hem sterven maar niemand zag de moordenaar! Vele verdachten (waaronder zijn eigen partner) hadden redenen om Longstreet te verachten. De enkele sporen die Inspector Thumm vond leiden nergens toe. Om uiteindelijk de hulp in te roepen van Drury Lane, op rust gesteld Shakespeareaans acteur, wiens vrije tijd gevuld wordt met het oplossen van misdaad.

Eerste verschijning van Drury Lane. Het voert voor het eerst het klassiek geworden Queeniaans motief  van ' de boodschap tijdens het sterven' in. Een zeer complex uitgewerkt mysterie in dit boek, dewelke drie moorden omvat en een wat vergezochte oplossing.   (Klik op de kaft om meer te lezen)

Een Moordenaar pleegt Plagiaat (1932)

Een Moordenaar pleegt plagiaat - Q.B.I.De 'gekke' Hatters van het Washington plein waren inslechte - 'stoute mensen'. Wanneer de ergste onder hen, Emily Hatter vermoord wordt, is dan ook niemand echt ondersteboven. Alleen misschien Louisa Campion, haar dove, domme en blinde dochter uit een vorig huwelijk. Wanhopig zoekt Inspecteur Thumm Drury Lane, beroemde acteur, op.  Zijn analyse en oplossing maken van het mysterie meer een echte tragedie.

Dit schijnt een zaak te zijn van moord door een dode. EQ's eerste van vele op wiskunde gebaseerde oplossingen verwant te noemen met EQ's diepe verankering met logica.   (Klik op de kaft om meer te lezen)

Het Geheim van de Laatste Letter (1933)

Het geheim van de laatste letter - Q.B.I. Op dezelfde dag wanneer senator Fawcett, een man met vele vijanden, doodgestoken in zijn bureel wordt teruggevonden wordt er een kleine man vrijgelaten. Inspecteur Thumm en dochter Patience trachten het kluwen te ontwarren en een onschuldig man te redden. Patience weigert zich gewonnen te geven en met de hulp van haar Drury Lane, vermijdt ze de executie en krijgt de echte misdadiger in de cel.

Waarschijnlijk de meest indrukwekkende van de Drury Lane-serie. Zijn grote kracht is de prachtige finale, waar de detective zich door grote massa's bewijsmateriaal werkt om zo de moordenaar aan te wijzen.   (Klik op de kaft om meer te lezen)

Een Spelletje Patience (1933)

Een Spelletje Patience - Q.B.I.Op inspecteur's Thumm kantoor, die wordt bijgestaan door zijn dochter Patience, verschijnt een opzichtig man die tegen geld een envelop in bewaring geeft. Er komt een briefje uit tevoorschijn, waarmee zelfs Drury Lane, de geniale vriend van de Thumm's geen raad weet. De speurtocht naar de betekenis ervan brengt weliswaar de oplossing van een oude misdaad, maar een nieuwe kan niet worden voorkomen en de affaire eindigt op een wel zeer tragische wijze.

Opnieuw zwaar leunend op Inspecteur Thumm's dochter, Patience zoals de Nederlandstalig titel al doet vermoeden. Waarschijnlijk de meest intrigerende en begeesterend verhaal uit de hele serie. EQ schrijfkunst beleeft een hoogtepunt en de bewering als zou de uitwerking van karakters en emotie onvoldoende aan bod komen in zijn vroegere werk wordt met deze bijdrage platgewalst.   (Klik op de kaft om meer te lezen)

Er verschenen andere boeken onder zijn naam, allen wel moeilijker te vinden en van dezelfde kwaliteit als de "non-Queen" verhalen. Misschien verkozen de neven om dit maal Barnaby Ross te "verhuren" en niet Ellery Queen omdat het geen detective verhalen waren maar pseudohistorische verhalen. Elk in een afzonderlijk tijdperk gesitueerd werden ze "ghostwritten" door Don Tracy die wel meer dergelijke 'pulp' op zijn actief had. Naar mijn weten werden ze ook nooit in het Nederlands vertaald.

 

Quintin Chivas    (1961)

Quintin Chivas - Q.B.I.Elf jaar leider van een kinderbende in het bruisende 15de eeuwse Napels. Hard, meedogenloos en sluw had hij reeds vroeg zijn doelen uitgezet: rijkdom, een vrouw en de vrije tijd om van de kunst te genieten. Er waren in zijn ogen maar 2 soorten mensen--deze aan de top die hem hoger konden helpen en deze aan de grond die als handige stapstenen konden worden gebruikt. Beide soorten begreep hij perfect. Maar geen van beiden kon hem begrijpen-- tot het te laat was!"

Historisch gesitueerd in het Napels van de 15de eeuw. Het verhaal van een elfjarige jongen afkomstig uit de sloppenwijken en hoe hij rijkdom en luxe verwierf.   (Klik op de kaft om meer te lezen)

 

The Scrolls of Lysis    (1962)

Myrrha bleef stil op een toevallige obsceniteit na waarvan de arme Limon het slachtoffer was en dat terwijl we naar hun appartement strompelden en ons in hun slaapkamer alle last lieten ontvallen in de ruime canapé. Zij was ook stil terwijl ze zich naar mij toedraaide, tot ze naar boven reikte om de pin los te trekken die haar gewaad en onderkleren vasthield. Ze vielen in een hoopje aan haar voeten.

Gesitueerd in het oude Griekenland van circa 394 voor Christus waar Thamus, een slimmer tiener met een misvormde voet leeft op het eiland Gyarus. Zijn oude leraar Lysis is een verbannen wijze die enkele ernstige voorspellingen op rollen noteerde die enkel door ...   (Klik op de kaft om meer te lezen)

 

The Duke of Chaos    (1964)

The Duke of Chaos - kaftWallenstein was een militair genie die dacht dat het lot gedurende het meeste van zijn loopbaan zich tegen hem had gekeerd. Overtuigd dat zijn toekomst door de sterren wordt bepaald, neemt hij een charlatan als persoonlijke astroloog in dienst, niet wetend dat deze wordt betaald door de ergste van zijn vijanden.
Hij zocht vrouwen op, of misschien was het wel andersom, op dezelfde manier als hij de overwinning in een gevecht nastreefde. Bovendien had hij de kneep te pakken om de verkeerde keuze te maken. Hij trouwde verscheidene malen met grote sommen geld die hij dan weer verloor en uiteindelijk stierf hij zonder een cent. Maar hij leefde op het scherp van de snee - op zoek naar militaire overwinningen en de geneugten des vlees. Het was lang niet zeker waar hij nu het meest bedreven in was. Hij was een 'lotssoldaat', één van de beste. Men noemde hem ' de Hertog van Chaos'.

 

Strange Kinsip    (1965)

Strange Kinship - kaftEen gewond soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog komt thuis van de oorlog en belandt in een situatie van geweld en gruwel. Ik stapte de ganse weg niettegenstaande het gewonde been. Voor sommigen mag de val van Vicksburg een van de vele in een lange serie oefeningen zijn geweest, voor mij was het eerder het eind van een hopeloze strijd die me voor altijd een afkeer had doen krijgen van de glories uit een zelfs galante oorlog.
Wat zou ik vinden wanneer ik thuiskwam in Great Bay, het land waarvan ik hield verwoest door een meedogenloze vijand... een stad bewoond door geesten? ... Als ik geweten had welke groteske horror voor me lag, ik zou met plezier teruggekeerd zijn in de kaken van de hel!

 

The Cree From Minataree    (1965)

The Cree from the Minataree - kaft (december, 1965)Vijf mannen diep in de wildernis. Achter hen, wat nog resteerde van de beschaving in Nieuw Frankrijk. Voor hen, alhoewel maar één onder hen hiervan op de hoogte was, verschool zich één van de meest bloeddorstige stammen uit het Grote Merengebied. Hun opdracht bestond in het verkennen en te kaart zetten van dit onbekende gebied -- slechts vier van hen zouden terugkeren. Wie lieten ze achter?

 

The Passionate Queen - kaft (juni,1966)The Passionate Queen    (1966)

The Passionate Queen: Margaret Of Anjou. Het verhaal van de verbeten strijd van een vastbesloten vrouw om de Engelse kroon te beschermen.

   

 

NAAR:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


 
Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright
© MCMXCIX-MMVIII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.