NAAR:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANDERE VERHALEN

Ellery Queen Junior (1942 - 1966)"Ellery Queen is one of the world’s finest detectives, but his adventures are nothing compared to the Ellery Queen Jr. Mystery Stories. Join Queen’s apprentice, Djuna, and his trusty Scottie, Champ, on adventures filled with danger, suspense, and thrills."

Deze jeugdboeken zijn door Lee nagezien en door loonschrijvers geschreven. We weten wel dat Lee de boeken nalas en de eindredactie voor zich nam. Menig broodschrijver zoals Holding bvb. haalde dan ook zijn woede op zijn hals toen deze op hun beurt op zijn minst één verhaal "in onderaanneming" uitgaf. Deze praktijken maakten het uitzoeken van de eigenlijke schrijvers van de boeken niet eenvoudiger.

Zonder evenwel de titels te vermelden gaf Frank Belknap Long (1901-1994) reeds toe twee van de boeken voor zijn rekening te hebben genomen, zonder echter de titels te vernoemen. Mike Nevins, en in zijn spoor bij het hele internet, geven nu aan dat het om The Golden Eagle Mystery en The Green Turtle Mystery gaat.

We weten wel dat
Samuel McCoy (1882-1964) een contract met de Lee & Dannay had voor elk van de eerste acht jeugdboeken, van The Black Dog Mystery tot The Blue Herring Mystery, maar hij schreef er uiteindelijk geen enkele zelf.

Toen Jeffrey Marks research deed voor zijn nieuwe boek over Ellery Queen, vond hij een eerste editie van The Red Chipmunk Mystery met de volgende inscriptie:  "Rhinebeck, N.Y. Aug. 31/48 For Karen Rose from the only real ghost who had anything to do with this book - Harold Montanye". Hij zocht hier op door en vond in een brief tussen McCoy and Montanye het bewijs dat alle laatste zes boeken van voor 1954, te beginnen met The Green Turtle Mystery geschreven werden door Montanye.

Wat meteen ook een ander licht werpt op Frank Belknap Long's toegeving, in een brief aan August Derleth, van twee of drie verhalen voor zijn rekening te hebben genomen. Voor die identificatie ging men dus voort op Mike Nevins' bewering Maar Long's twee overblijvende boeken kunnen dus maar de eerste twee zijn: The Black Dog Mystery en The Golden Eagle Mystery.
Er was even
ook sprake van een derde volume The Mystery of the Golden Butterfly welke nooit zou zijn gepubliceerd. (Zonder verwijzing naar EQ jr wordt dit "ongrijpbaar" volume vermeld zowel op de achterflap van Long's The Horror from the Hills, 1963 als op de achterflap van The Rim of the Unknown, 1972).

In negen boeken maakt Djuna zijn opwachting en deze serie kan dan ook als de Djuna-reeks worden omschreven. In de jaren zestig tijdens een pauze in de Djuna-serie (Ellery Queen Jr. Mystery Stories) werd James Holding gecontracteerd om de verhalen voor zijn rekening te nemen. De eerste twee allitererende titels met Gulliver Queen, neef van de bekende detective, als hoofdrolspeler, werden uitgegeven door Golden Press met de herkenbare blauw diamanten rug, er werd er ook één vertaald in het Nederlands. Ook deze twee waren niet het werk van Holding. Joseph Lawrence Greene's zoon (1914-1990) beweert dat zijn vader, die ook de Dig Allen serie (1959-1962) bij Golden Press voor zijn rekening nam, ook één van de Golden Press boeken schreef (1961-1962).  We vonden effectief een copyright toegewezen aan Joseph Green voor The Mystery of the Merry Magician alsook één toegewezen voor The Mystery of the Vanishing Victim aan Paul Newman.  Meer dan waarschijnlijk was dit Paul Sylvan Newman een Amerikaans schrijver van strips en boeken wiens carrière liep van de jaren 1940 tot de jaren 1990.

De Djuna reeks door Holding hernomen in 1966 met The Purple Bird Mystery. Wellicht door de wat langere onderbreking tussen '54 en '66 is dit laatste deel uit de reeks moeilijker te vinden.  Voor The Purple Bird Mystery copyright wordt naast Lee en Dannay ook "David Hodges & others" vermeld. Maar David Hodges was de man verantwoordelijk voor de tekeningen in het boek. Waarschijnlijk is dit laatste boek in de reeks de enige echte bijdrage die Holding aan de Juniorreeks leverde, afgezien van het manuscript voor The Silver Llama Mystery, dat, hoewel Dannay het heeft herzien, nooit werd gepubliceerd.

 

Djuna serie:
The Black Dog Mystery
(1942)
The Golden Eagle Mystery (1942)
                  Het Geheim van de Gouden Adelaar
The Green Turtle Mystery (1944)
                 Het Geheim van de Groene Schildpad
The Red Chipmunk Mystery (1946)
The Brown Fox Mystery (1948)
The White Elephant Mystery (1950)
The Yellow Cat Mystery (1952)
The Blue Herring Mystery (1954)

                  Gulliver serie:
                  The Mystery of the Merry Magician (1961)
                                                  Het geheim van Magnus Merlin
                  The Mystery of the Vanished Victim (1962)

The Purple Bird Mystery (1966)

Het geheim van Magnus Merlin - Q.B.I. The Mystery of the Vanished Victim - Q.B.I. The Purple Bird Mystery - Q.B.I.

Klik op een kaft om meer te lezen

Andere niet-verzamelde kortverhalen (1956- 1971)

Radioscript adaptaties

Na het uitbrengen van The Tragedy of Errors (1999) die enkele verhalen uit de vergetelheid haalde, zijn dit de enige kortverhalen (verwerkte radioscripts) die nooit werden verzameld.

 
 • "Adventure of the Frightened Star" (radio) (EQMM, lente 42)
 • "Adventure of the Mark of Cain" (radio) (The Pocket Mystery Reader, Pocket Books 172, 1942)
 • "Adventure of the Meanest Man in the World" (radio)(EQMM, 7/42)
 • "Adventure of the Mouse's Blood" (radio) (EQMM, 9/42)
 • "Adventure of the Good Samaritan" (radio) (EQMM, 11/42)
 • "Adventure of the Fire-Bug" (radio) (EQMM, 3/43)
 • "The Man Who Could Double the Size of Diamonds". Een slim geschreven script uit "The Adventures of Ellery Queen" radio serie van de late jaren 30 en jaren 40. “The Adventure of the Man Who Could Double the Size of Diamonds” (herdrukt in EQMM in mei 1943 en augustus 2005) wordt hier voorgelezen door Mark Lagasse. Om de Podcast te beluisteren klik hier..."Adventure of the Man Who Could Double the Size of Diamonds" (radio) (EQMM, 5/43)
  (Klik op het Podcast icoon en geniet! ...)
 • "Adventure of the Murdered Ship" (EQMM, 7/43)
 • "Adventure of the Blind Bullet" (radio) (EQMM, 9/43)
 • "Adventure of the One-Legged Man" (radio) (EQMM, 11/43)
 • "Adventure of the Wounded Lieutenant" (radio) (EQMM, 7/44)
 • "The Disappearance of Mr. James Phillimore" (radio) (The Misadventures of Sherlock Holmes, 1944)
 • "Ellery Queen, Swindler" (radio) (Rogue's Gallery, 1945)

The American Weekly bijlage

Deze verhalen zouden vooral het werk van Manfred zijn. Gedurende verschillende jaren werden diverse "echt gebeurde misdaden" gepubliceerd in American Weekly, een bijlage bij diverse nieuwsbladen.  Speciaal voor American Weekly geschreven. Aanvankelijk meestal nog uitgebreide verslagen uit het "Case Book of True Mysteries" kort daarop gevolgd door series van meer "gefictionaliseerde" rapporten van ware gebeurtenissen.
Verschillende afgelijnde series kunnen worden teruggevonden.

De eerste was "Big City Police Files" (niet uitsluitend door Queen) werd snel gevolgd door
"Ellery Queen's International Crime File"  als zaken die "... gebaseerd zijn op feiten uit officiële archieven of vertrouwelijke bronnen.  Mr. Queen vervangt normaal de sleutelidentiteiten door fictieve namen maar omwille van de bekendheid van de zaak en de actualiteit van het gebeuren is dit in dit artikel niet gebeurd". De beste van deze verhalen werden gebundeld in International Casebook (1954-55).

Vanaf 4 november verschenen de eerste verhalen uit "Crimes of Passion" kort daarop gevolgd door een volgende reeks genaamd "The Woman in the Case" (16 feb '58) kreeg ook een neerslag in een boek waarin de beste verhalen werden verzameld: The Woman in the Case (1958-59).

De laatste reeks waren de "Masterpieces of Crime Detection" waarvan een klein aantal ook de vorige verzameling haalden.

 

"Death of a Don Juan"
American Weekly (14 september 1952)
"De vele sporen maakten van de Joseph Elwell Zaak een berucht mysterie waardoor zich een nieuwe school van detectiveschrijvers aandienden
." De Elwell zaak werd dan ook gebruikt als de basis voor meerdere misdaadverhalen en was zo mede de reden waarom het partnerschap Ellery Queen werd gevormd.

"The Taylor Case" (The Murder Hollywood Can't Forget)
American Weekly (26 oktober 1952)
herdrukt in The Mammoth Book of Murder van Richard Glyn Jones als "Hollywood's Most Baffling Murder"
Het betrof hier een artikel over het leven en de dood van William Desmond Taylor, een top Paramount filmregisseur uit het vroege Hollywood die neergeschoten werd op 1 februari 1922. Ellery Queen baseerde zich in hoofdzaak op Sutherland's artikel in 1929 Liberty.  Taylor's onopgeloste moord was één van Hollywood's grootste schandalen waarin ook Mable Normand en Mary Miles Minter werden betrokken. Met tekening van de hand van Bill Baker.

"The Grammer Case" (a fascinating look at a famous murder)
American Weekly (13 september 1953
)
Dit verhaal begint met de zin: "
As you read this a young man sits in a small room in an old stone building in Baltimore City, thinking..."
Verscheen met de ondertitel "Murder from Big City Police Files - Baltimore"
Heruitgegeven
als "Why do Men Murder?" in World's News, Australia's Favorite Weekly (19 februari 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.
Geweldsmisdrijven zijn zo gewoon in onze beschaafde tijd dat de moord op Dorothy Grammer niet zo'n sensatie had kunnen veroorzaken als er niet een paar intrigerende zijsporen waren geweest.

"The Lake Palourde Case"
American Weekly (11 oktober 1953
)
Uit de
"Big City Police Files - New Orleans"
Heruitgegeven
als "Death on the Lake" in World's News, Australia's Favorite Weekly (26 maart 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.

"The Case of Terror in Texas"
American Weekly (8 november 1953
)
Uit de "Big City Police files - Dallas" met tekeningen van Robert Patterson.
Heruitgegeven als  "Reign of Terror" in
World's News, Australia's Favorite Weekly (12 maart 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.

"The Lethal Lady"
American Weekly (7 februari 1954
)
Uit de "Big City Police files - Los Angeles" het verhaal van de "dodelijke lady" Louise Bosley Peete Judson.
Heruitgegeven als "Fatal Charmer" in World's News, Australia's Favorite Weekly (19 maart 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie. De lijst van Frederic Dannay's documenten in de Columbia universiteit vermeldt als titel "The Fatal Charmer of Los Angeles" ca. 1953.
"Louise was geen meesterbrein - gewoon een mooie, hulpeloze vrouw - die makkelijk vrienden maakte. Ze begon als kruimeldief en ging toen over op moord - vermoordde er twee, dreef er nog twee tot zelfmoord."

"Mrs. Holmes Solves A Murder"
American Weekly (7 maart 1954
)
Uit de "Big City Police files - St.Louis" met tekening van de hand van Birney Lettick.
Heruitgegeven als "How Mrs. Holmes Solved A Murder" in World's News, Australia's Favorite Weekly (2 april 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie."The Black Swan Murder Case"
American Weekly (25 juli 1954
)
De zaak uit het voorafgaande jaar betrof Anna Maria Moneta Caglio (The Black Swan) en de moord op Wilma Montesi. Een prachtig verhaal dat wilde feestjes mengt met een portieomkoping van politie, drugs, een ex-Nazi spion en een amateur detective.

"The Love Slaves Orissa"
American Weekly (19 september 1954)
De politie in India komt een secte op het spoor...
Heruitgegeven in
World's News, Australia's Favorite Weekly (5 maart 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.

"Mystery of the Crambling Road"
American Weekly (3 oktober 1954)

"Murder in Lovers' Lane"
American Weekly (24 oktober 1954)
met tekening van de hand van Louis Glanzman.
Heruitgegeven als  "Murder in Lover's Lane" in
World's News, Australia's Favorite Weekly (26 februari 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.

"The Two-Way Clue"
American Weekly (31 oktober 1954)
met tekening van de hand van Louis Glanzman.
De moordenaar had één fout in zijn alibi en de slimme Schotse jury vond het.
Heruitgegeven in
World's News, Australia's Favorite Weekly (24 september 1955) als onderdeel van de "Ellery Queen's Crime File" serie.

"Murder at the Tea Party"
American Weekly (7 november 1954)
"Waarom braken vier moordenaar in, in een huis vol kwebbelende vrouwen?"

"Dream Cottage Murder"
American Weekly (14 november 1954) 
Dit verhaal gaat over de moord op Melvin Clark, wilde feestjes met vermeende partnerruil  en de betichting van Clarks' vrouw, Lorraine Clark als de moordenares."Crimes of Passion"
(#1
The Taxi Dancer and the Homesick Highlander)
American Weekly (
4 november 1956)

"Murder After Forty"
American Weekly (
11 november 1956)

"The Terrible Avenger of Karos Island"
American Weekly (18 november 1956)

herdrukt in Weekend (Feb 6 ,1960)

"The Persistent Killer"
American Weekly (25 november 1956)

"The Girl Who Went Too Far"
American Weekly (2 december 1956)

"The Trail of Broken Hearts"
American Weekly (9 december 1956) 

"Murder over Mt.Torment"
American Weekly (16 december 1956)

Joseph-Albert Guay was een Canadese massamoordenaar, die op 9 September 1949, 23 inzittenden aan boord van Canadian Pacific Air Lines Flight 108 ombracht nabij Sault-au-Cochon, Quebec, door een tijdbom aan boord te laten ontploffen. De Guay affaire kreeg de Ellery Queen behandeling voorzien van sappige illustraties en uitvoerige beschrijvingen. Het artikel werd vervolgens herdrukt in verschillende grote stadskranten.

"The Wife Who Wouldn't Let Go"
American Weekly (6 januari 1957)
She promised "Till dead do us part" - and meant it.
Met tekening van de hand van Robert Moore.

"4 Short Cuts To Love"
American Weekly (13 januari 1957)
met tekening van de hand van Rocco Lolito.

"The Body in Trunk"
American Weekly (20 januari 1957)

"Why These Boys Killed Their Father"
American Weekly (27 januari 1957)
met tekening van de hand van John McClelland.

"The Strange Case Of Napoleon Caproni"
American Weekly (3 februari 1957)
met tekening van de hand van Bob Hilbert.

"10 Graves for the Pretty Widow"
American Weekly (10 februari 1957)
met tekening van de hand van Robert Moore.

"The Tennis Racket Murder"
American Weekly (17 februari 1957)
met tekening van de hand van Bob Hilbert.

"The Diabolical Lover"
American Weekly (24 februari 1957) 

"The Strange Case of the Mad Sculptor"
American Weekly (10 maart 1957) 

"The Friendly Killers"
American Weekly (24 maart 1957)
met tekening van de hand van Roy Besser.

"The Girl Who Had Never Been Kissed"
American Weekly (31 maart 1957)

"The Murder in the Underground"
American Weekly (7 april 1957) 

"Sence of Guilt"
American Weekly (14 april 1957) 

"Love at Second Sight"
American Weekly (28 april 1957) 

"The Girl Who Wouldn't Go Steady"
American Weekly (5 mei 1957) 
"Ze was pas 16 en te onschuldig om te begrijpen dat het mengsel van liefde en jaloezie dodelijk kan zijn".

"Till Death did them Part"
American Weekly (12 mei 1957) 

"Who blew up Mr. Smith?"
American Weekly (19 mei 1957) 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal in Portland Oregon.

"Death of a Playboy"
American Weekly (26 mei 1957)

met tekening van de hand van Bob Hilbert.

"Love in the Death House"
American Weekly (2 juni 1957) 
met tekening van de hand van Dick Kohfield.

"The Clue of the Missing Hands"
American Weekly (24 november 1957)
met tekening van de hand van Arthur Sarnoff."Two Routes to Murder"
American Weekly (26 oktober 1958)
Waarschijnlijk gebaseerd op een ware gebeurtenis en hier naar voor geschoven als eerste kortverhaal in een reeks van "Masterpieces of Crime Detection" . Het brengt het verhaal van twee agenten uit een kleine stad die de verdwijning van een 13 jarig meisje oplossen.

"Murder In The Cabbage Patch"
American Weekly (2 november 1958)

"The Clue Of The Naughty Word"
American Weekly (9 november 1958)

"The Body in the Bathtub"
American Weekly (16  november 1958)

"Double Jeopardy"
American Weekly (30 november 1958)

"Clue of the Foxtail Grass"
American Weekly (7 december 1958)

"Clue of the Shattered Watch"
American Weekly (14 december 1958)

"The Hunt for the Phantom Gunman"
American Weekly (4  januari  1959)

"The Baby-Sitter Murder"
American Weekly (11 januari  1959)

"Murder with 18,000 Suspects"
American Weekly (8 februari 1959)

"Murder by Proxy"
American Weekly (8 maart 1959)
Zaak die werd opgelost toen een koppige politie zijn reputatie op het spel zetten louter op een aanvoelen. Een instinct dat wel goed uitviel voor Kapitein William R. Hanna van de staatspolitie van Pennsylvanië.

"The Red Herring Murder"
American Weekly (15 maart 1959)
met tekening van de hand van Tran Mawicke.

"The Firebug Murders"
American Weekly (5 april 1959)

"The Clue in the Wallet"
American Weekly (26 april 1959)

"Album of Death"
American Weekly (17 mei 1959)

Andere...

"Will the Oakes Murder Ever be Solved?"
Family Weekly (1 november 1959)
De inwoners van de Bahama's houden vol dat ze weten wie inbrak in Sir Harry's slaapkamer, hem neersloeg en vervolgens de gehate miljonair in brand stak. Als dit zo is waarom heeft de overheid van het eiland nog niet gehandeld?

"Meer dan 16 jaren zijn gepasseerd na de bewuste nacht op de Bahama's waarin multimiljonair Sir Harry Oakes in zijn bed brutaal om het leven werd gebracht. Sindsdien werd de naam van de vermoedelijke moordenaar op het eiland wel fluisterend uitgesproken, maar de drager van de naam werd nooit gearresteerd, aangehouden of publiekelijk beschuldigd van de misdaad. Family Weekly gaf de beroemde misdaadschrijver Ellery Queen opdracht om de vreemde omstandigheden rond deze verbijsterende misdaad te onderzoeken... ."

"Plunder and Death on the High Seas"
Official Detective Stories (oktober 1960)
Een zes pagina lang verhaal van Ellery Queen, een non-fictie relaas van het  onderzoek door Lt. Rene Raiole van het Monroe County Sheriff's Department  in Key West, Florida. De zaak van Kapitein Boatwright en de gestolen cruiser Honiara,de gekaapte Muriel III en uiteindelijk ook een moord.

"The Case of Colorado's Millionaire Brewer Coors"
Official Detective Stories (februari 1961)
Een verdwijning wordt opgelost met de ontdekking van een stapel beenderen, maar dan begint een nieuw mysterie. Een vooraanstaande schrijver van detectiveverhalen vertelt het volledige, vreemder-dan-fictie, waar gebeurd verhaal van de verdwijning van een rijk man en het daaropvolgende kronkelend spoor welke de speurders volgden.

"The Man Everybody Hated (Who Killed)"
Family Weekly (11 juni 1961)
Serge Rubinstein was een bedrieger in de liefde en zaken en hij maakte zowel gebruik van mooie vrouwen als briljante mannen - tot op de nacht wanneer een indringer zijn gesloten landgoed betrad en een einde maakte aan deze legende van het kwaad.

"A Specialist in Skulls"
Argosy (maart 1963)
De Meester in het schrijven van detective fictie probeert zijn kunsten uit op een moord die daadwerkelijk ook plaatsvond.  Verhaal over forensische geneeskunde..  Met volledige kleurplaat van Lou Glanzman

"Big Dame Hunters" 
Man's Magazine, Vol.14, Nr 4, april 1966

"Big Dame Hunters"  in Man's Magazine, Vol.14, N°4, April 1966

"The Killer Who Had Body Ardor"  
Man's Magazine, Vol. 14, Nr. 7, juli 1966

 "Sweet Assassins’ and the Liberation,"
The Blade Sunday Magazine, Feb 14. 1971,
Gesyndiceerd supplement bedoelt voor zondagsmagazine. Detective Ellery Queen onderzoekt de diepte van een vrouw's woede en ontdekt gelijkenissen tussen vrijgevochten vrouwen en vrouwelijke  moordenaars. - link -


 Wie weet bestaan er nog meer...?

 

NAAR:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


 
Inleiding | Plattegrond | Q.B.I. | Liist Verdachten | Wie?  | Q.E.D. | Moord en scene | Nieuw | Auteursrecht
Copyright © MCMXCIX-MMXXII   Ellery Queen, een website rond deductie. Alle rechten voorbehouden.